Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Kаталог на туристически обекти в област Кюстендил, България и Североизточен район за планиране, Северна Македония

By rraycheva | July 29, 2019

pdf_icon   3Dturizam – catologue

Изданието е изготвено през 2018 г. по проект “Промоция на туристически забележителности в 3D – TAP 3D”, финансиран от Програмата за сътрудничество “Интеррег ИПП България – Северна Македония” 2014-2020.

Информацията е представена на македонски, английски и български езици, PDF файл, 66 страници.

Topics: Библиотека, Икономическо развитие | Comments Off on Kаталог на туристически обекти в област Кюстендил, България и Североизточен район за планиране, Северна Македония

Comments are closed.