Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Социалното предприемачество като възможност за обезкуражените млади хора? – Анализ на Уницеф

By rraycheva | May 31, 2016

Анализ на средата за развитие на социално предприемачество в подкрепа на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават в областите Шумен, Сливен, Монтана

pdf_icon   UNICEF_analysis_final

'korica

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Младежки инициативи, Социални дейности | Comments Off on Социалното предприемачество като възможност за обезкуражените млади хора? – Анализ на Уницеф

Comments are closed.