Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Икономическо развитие

« Previous Entries Next Entries »

“10 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ В ЕС” В ЧИСЛА, БСК

Wednesday, April 19th, 2017

   10Y_BG_in_EU-2017 БСК представи без коментар данни за промените, настъпили в България в периода след приемането на страната ни за пълноправен член на ЕС, през 2007 г.  Показателите на България са съпоставени с тези на следните държави: Румъния– член на ЕС също от 2007 г.; Словакия и Унгария– съпоставими с България по ключови показатели, членове […]

Entrepreneurship Competence Framework

Wednesday, April 19th, 2017

(2016, in English)    Entrepreneurship Competence Framework The Entrepreneurship Competence Framework, also known as EntreComp, offers a tool to improve the entrepreneurial capacity of European citizens and organisations. The framework aims to build consensus around a common understanding of entrepreneurship competence by defining 3 competence areas, a list of 15 competences, learning out-comes and proficiency […]

Entrepreneurship in Education: What, Why, When, How

Wednesday, April 19th, 2017

   Entrepreneurship-in-Education By OECD and European Commission, 2015. This publication takes a theoretical approach and analyses ongoing debates on entrepreneurial education. This report aims to clarify some basic tenets of entrepreneurship in education, focusing on what it is, why it is relevant to society, when it is applied or not and how to do it […]

Entrepreneurship Education at School in Europe

Wednesday, April 19th, 2017

The Eurydice report Entrepreneurship Education at School in Europe (2016) compares regions and their approaches. It also observes that more than half of European countries allocate both national and EU funding to entrepreneurship education. However, the study showed generally low levels of participation in practical entrepreneurial learning at school and a need for further development of young […]

Насърчаване на политики за преодоляване на териториалната изолация на ромите януари 2016 – август 2017

Friday, April 7th, 2017

Тази публикация е изготвена в рамките на проект “Насърчаване на политики за преодоляване на териториалната изолация на ромите”, реализиран с финансовата подкрепа на програма “Права, Равенство и Гражданство” на Европейския съюз.    Research-report-Bulgaria

10 години България в Европейския съюз: ползи и предизвикателства

Friday, April 7th, 2017

Основни тези на доклад на Центъра за либерални стратегии. Докладът е изготвен от екип на Център за либерални стратегии – Даниел Смилов, Георги Ганев, Ружа Смилова, Мила Минева и Антоанета Приматарова – с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България и на Информационното бюро на Европейския парламент за България. Мненията и изводите са на авторите […]

Отстъплението на демокрацията в България

Tuesday, March 21st, 2017

   IME_democratic_backsliding_Bulgarian Институт за пазарна икономика Март 2017 България е изправена пред сериозни демократични предизвикателства в среда на висока политическа несигурност, която доминира средата и демократичния дебат от протестите през 2013 г. насам. Отстъплението на демокрацията подкопава пазарните ценности, намалява икономическия растеж и води до възход на национализма и популизма. Основното предизвикателство пред демокрацията в […]

Democratic Backsliding in Bulgaria

Tuesday, March 21st, 2017

   IME_democractic_backsliding_English Institute for Market Economics March In this paper IME analyses the state of democracy and free enterprise in Bulgaria, investigating the roots of democratic backsliding in recent years and highlighting the main challenges that citizens in Bulgaria face in regard to democratic and market values. Bulgaria is facing a set of serious democratic […]

Плосък данък в България – предистория, въвеждане, резултати

Wednesday, March 15th, 2017

   FlatTaxBook Книгата представлява сборник от аналитични материали на осем български икономисти, които разказват историята на пропорционалния доход върху доходите и печалбите в България и анализират ефектите от тази реформа до момента. Книгата за плоския данък ще допринесе не само за по-доброто познаване на икономическите процеси у нас през последните поне две десетилетия, но и […]

Черна книга на правителственото разхищение в България

Tuesday, January 17th, 2017

Второто издание на “Черната книга” разказва 15 истории за прахосничеството на публичен ресурс в България. Книгата се издава от Фондация за свободата “Фридрих Науман”, 2016.    Black_Book_2016-online-version

« Previous Entries Next Entries »