Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for January, 2020

Пътеводител “Трансгранично религиозно наследство”

Tuesday, January 21st, 2020

Документът е разработен по проект “Трансгранично религиозно наследство”, финансиран по програма “Интеррег V-A Румъния – България” 2014-2020, PDF файл, на български, румънски и английски език, 2019 г.    bg-guide – на български език    ro_guide – на румънски език    eng_guide – на английски език

Нови проучвания на фестивалния и круизен туризъм в Дунавския регион

Tuesday, January 21st, 2020

Аналитичен доклад “Провеждане на проучване за фестивалите в общия контекст на развитието на туризъм в Дунавския регион” и Доклад “Проучване на развитието на круизен туризъм в Дунавския регион” (2019 г., на английски език) Проучванията предоставят подробна, надеждна и актуална информация, вземаща предвид приноса на фестивалите и круизния туризъм за развитие на турзма в участващите страни […]

I Международен хоров фестивал „Ряховец пее”, 10 – 12.04.2020.

Thursday, January 16th, 2020

Kраен срок за подаване на документите: 30 януари 2020 г. За непрофесионални школувани хорове и народни хорове за обработен фолклор от страната и чужбина. Категории: женски хорове (16 – 30 певци); мъжки хорове (16 – 30 певци); смесени хорове (35 – 50 певци); народни хорове за обработен фолклор (12- 24 певци). След селекция ще бъдат […]

Първи национален литературен конкурс „Асен Разцветников”

Thursday, January 16th, 2020

Срок за приемане на творбите : от 02.03.2020 г. до 31.07.2020 г. включително Тема на конкурса: „С пламъка на родолюбието” – за поезия и проза (разказ или есе). Конкурсът е анонимен. Условия за участие: – поезия – до две стихотворения –  максимално до 30 стиха (едното); – проза (разказ или есе) – до 4 печатни […]

Мотивация и нагласи за четене на младите хора в България

Wednesday, January 15th, 2020

   Motivation-and-attitudes-for-reading-young-people Институт за изследвания в образованието, януари 2020 г. Този анализ има за цел да опише профила на българския 15 – 16-годишен читател, като акцентира върху неговите нагласи и отношение към четенето. – Разликата в четивната грамотност на учениците, които четат редовно художествена литература и тези, които никога не четат подобна литература, се равнява […]

Програма E-Teacher

Thursday, January 9th, 2020

Крайният срак за кандидатсване е 15 януари 2020 г. Програмата E-Teacher предлага осемседмични онлайн курсове по чуждоезиково обучение по английски език на университетско ниво, разработени от американски образователни институции. За пролетния семестър на 2020 г. се предлага курсът Integrating Critical Thinking Skills into the Exploration of Culture in an EFL Setting Занятията започват на 7 април 2020 г.,  а […]