Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Образование/Култура

« Previous Entries Next Entries »

Доклад “Екологичното производство в Европа: Изгледи и развития през 2016 г.”

Wednesday, February 15th, 2017

   ifoameu_organic_in_europe_2016 Докладът и инфографиките разглеждат най-новите пазарни и производствени развития в Европа в контекста на новата Обща селскостопанска политика и текущата политика към земеделските храни, вкл.: – размисли за разширяване на екологичното производство отвъд нишата, имайки предвид най-новите тенденции и визията на европейското движение за екологично производство, за увеличаване на площта на земеделската земя […]

Сборник с процедури по Наредба за приобщаващо образование за училища и детски градини

Monday, February 6th, 2017

   sbornik-proceduri-po-priobshtavashto Сборникът е разработен от сдружение „Малки стъпки“ 2017 Представяме на вашето внимание Сборник, обобщаващ някои от процедурите, които екипът в училище/детска градина може да приложи в организиране на обща и допълнителна подкрепа. Въвеждането на практика на подкрепа за всяко дете е процес, който изисква промяна на училищната организация с ясни ангажименти на всеки […]

Родителски наръчник за по-успешна комуникация с децата ни и техните учители

Tuesday, January 31st, 2017

Издава се в рамките на проект „Българско даскало“ на Фондация „КУЗМАНОВ“. Проектът се реализира по програма „Дъга“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“. Интересна и полезна информация, която ще ви помогне по-добре да комуникирате с вашето дете и неговите учители, начините ви на активно включване в училищния живот и […]

Национално представително проучване на нагласите на шестокласници – резултати

Wednesday, September 14th, 2016

Като извод от проучването може да бъде изведен, че класно-урочната система не отговаря на съвременните изисквания на децата за натрупване на нови знания. Като любими предмети са посочени физическо възпитание и спорт (76%), изобразително изкуство (58%) и информационни технологии (57%), в които в стила на преподаване доминира учене чрез преживяване. Предметите история и цивилизация (43%), […]

Методически пособия за противодействие на езика на омразата в начален курс

Friday, June 24th, 2016

Националният център за безопасен интернет започна да разпространява по училищата методически пособия за противодействие на речта на омразата сред децата от 1-4 клас. Те включват: наръчник за учителя с 10 урочни теми, които бяха изготвени с помощта на педагози от начални училища, работни тетрадки за учениците, аналитичeн доклад „Методика за противодействие на езика на омразата […]

Ефектът на айсберга („скритата учебна програма“ на българското образование)

Monday, June 13th, 2016

   Ефектът на айсберга Целта на този анализ е да подпомогне предотвратяването на (трогателно) предателство спрямо българските (образователни) традиции. За целта текстът предлага на вниманието на читателите един опит за историческа реконтекстуализация на някои ингредиенти на българското (начално) образование, които днес заварваме като синкретични, обективни, вечни и – следователно – неподлежащи на преднамерено управленско въздействие. […]

За училището – с обич и омерзение

Monday, June 13th, 2016

    За училището – с обич и омерзение Докладът е посветен на „различните” деца – деца с т. нар. „специални образователни потребности”, на деца от смесени бракове, от религиозни или етнически малцинства, на чужденци, мигранти и т .н.  – как те преживяват днешната българска образователна ситуация, как се справят с предизвикателствата на средата и как […]

Семиотика на Себе си и Другия. Тематичен анализ на визуалното и текстово съдържание в буквари и читанки. Скрийнинг (юли – август 2015)

Monday, June 13th, 2016

   Семиотика на Себе си и Другия За обект на настоящото изследване се определят използваните в дидактичните материали визуални и вербални знаци за идентичност, (не)толерантност, гражданска определеност, разбрани като агенти на социални процеси. В този смисъл те се мислят през употребите на техните значения, формиращи и/или формирани от социалните контексти, в които са въвлечени. Изследването […]

Езикът на омразата в България

Monday, June 13th, 2016

   Езикът на омразата в България Езикът на омразата в България – поява, развитие, особености. София, 2015

Скрийнинг за толерантност и човешки права. Изследване на визуалното и текстовото съдържание на учебниците за начален етап на държавния образователен цикъл в България

Monday, June 13th, 2016

   Скрийнинг за толерантност и човешки права Докладът „Скрийнинг за толерантност и човешки права. Изследване на визуалното и текстовото съдържание на учебниците за начален етап на държавния образователен цикъл в България“ изследва количествените и качествените измерения на образа на „различния“ в българските учебници и учебни помагала за начален курс – хора с увреждания, представители на […]

« Previous Entries Next Entries »