Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Образование/Култура

« Previous Entries Next Entries »

Световната банка. 2017. Насърчаване на посещаването на детска градина от деца в неравностойно положение: експериментални доказателства от България

Tuesday, September 12th, 2017

   2017_BULGARIAN-Supporting-Disadvantaged-Children-bg В настоящата публикация са представени резултатите от мащабно многоцентрово рандомизирано контролирано проучване, проведено през периода 2014—2015 г. в 236 бедни населени места в България, целящо да повиши посещаемостта в целодневните детски градини сред децата от бедни семейства, предимно от ромски и турски етнос. Настоящото проучване установява, че предоставянето на безплатен достъп до детска […]

Индекс Берон: първият български измерител за въздействие на научни издания

Friday, June 30th, 2017

   Index Beron Настоящият доклад представя концепцията за първия български измерител на въздействието на научни издания от типа “impact factor”. Описани са условията от действителността, които предпоставят неговата поява, както и водещата идея, която е залегнала в основата на неговата спецификация. Така той поставя акцент върху ефективността при публикационната дейност. Естествено, посочени са и ограниченията […]

Педагогически аспекти на приобщаването и интеграцията в българското образование

Tuesday, May 16th, 2017

   Iosif Nunev Настоящото изследване търси отговори на множество въпроси и неясноти, свързани с някои основни философски, нормативни и педагогически аспекти на проблематиката, касаеща приобщаването и интеграцията. Монографията на д-р Йосиф Нунев има за свой фокус образованието на деца и ученици от етническите малцинства и тяхното място както при практическата реализация на приобщаващото образование, така […]

ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА – Ефекти върху бюджетирането, заплатите и качеството на образование

Friday, April 28th, 2017

    Schools_delegated_budgets Изследване на ИПИ, 2017 Сред ключовите политики на новото правителство е реформата във финансирането на училищното образование. И докато се говори за въвеждане на измерители на качеството на образованието във формулите за разпределение на средствата, на този етап не е известно точно как и доколко това ще промени съществуващия модел. Новото изследване на […]

Entrepreneurship Competence Framework

Wednesday, April 19th, 2017

(2016, in English)    Entrepreneurship Competence Framework The Entrepreneurship Competence Framework, also known as EntreComp, offers a tool to improve the entrepreneurial capacity of European citizens and organisations. The framework aims to build consensus around a common understanding of entrepreneurship competence by defining 3 competence areas, a list of 15 competences, learning out-comes and proficiency […]

Entrepreneurship in Education: What, Why, When, How

Wednesday, April 19th, 2017

   Entrepreneurship-in-Education By OECD and European Commission, 2015. This publication takes a theoretical approach and analyses ongoing debates on entrepreneurial education. This report aims to clarify some basic tenets of entrepreneurship in education, focusing on what it is, why it is relevant to society, when it is applied or not and how to do it […]

Entrepreneurship Education at School in Europe

Wednesday, April 19th, 2017

The Eurydice report Entrepreneurship Education at School in Europe (2016) compares regions and their approaches. It also observes that more than half of European countries allocate both national and EU funding to entrepreneurship education. However, the study showed generally low levels of participation in practical entrepreneurial learning at school and a need for further development of young […]

Доклад “Екологичното производство в Европа: Изгледи и развития през 2016 г.”

Wednesday, February 15th, 2017

   ifoameu_organic_in_europe_2016 Докладът и инфографиките разглеждат най-новите пазарни и производствени развития в Европа в контекста на новата Обща селскостопанска политика и текущата политика към земеделските храни, вкл.: – размисли за разширяване на екологичното производство отвъд нишата, имайки предвид най-новите тенденции и визията на европейското движение за екологично производство, за увеличаване на площта на земеделската земя […]

Сборник с процедури по Наредба за приобщаващо образование за училища и детски градини

Monday, February 6th, 2017

   sbornik-proceduri-po-priobshtavashto Сборникът е разработен от сдружение „Малки стъпки“ 2017 Представяме на вашето внимание Сборник, обобщаващ някои от процедурите, които екипът в училище/детска градина може да приложи в организиране на обща и допълнителна подкрепа. Въвеждането на практика на подкрепа за всяко дете е процес, който изисква промяна на училищната организация с ясни ангажименти на всеки […]

Родителски наръчник за по-успешна комуникация с децата ни и техните учители

Tuesday, January 31st, 2017

Издава се в рамките на проект „Българско даскало“ на Фондация „КУЗМАНОВ“. Проектът се реализира по програма „Дъга“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“. Интересна и полезна информация, която ще ви помогне по-добре да комуникирате с вашето дете и неговите учители, начините ви на активно включване в училищния живот и […]

« Previous Entries Next Entries »