Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Евроинтеграция

« Previous Entries Next Entries »

“10 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ В ЕС” В ЧИСЛА, БСК

Wednesday, April 19th, 2017

   10Y_BG_in_EU-2017 БСК представи без коментар данни за промените, настъпили в България в периода след приемането на страната ни за пълноправен член на ЕС, през 2007 г.  Показателите на България са съпоставени с тези на следните държави: Румъния– член на ЕС също от 2007 г.; Словакия и Унгария– съпоставими с България по ключови показатели, членове […]

Aнтидемократичната пропаганда в България. Информационни сайтове и печатни медии: 2013 – 2016 г.

Tuesday, April 11th, 2017

ДОКЛАД: Антидемократичната пропаганда в България Първа част: Информационни сайтове и печатни медии 2013-2016. Количествени изследвания REPORT_PART1_STRANIRAN_BGN_100417 РЕЗЮМЕ на доклад Антидемократичната пропаганда в България SUMMARY_STRANIRAN_BGN_final_100417 Приложениe към доклада PRILOJENIE1_STRANIRAN_BGN_100417 Пълен списък на електронно достъпните материали INDEX_Table_archive Прес-съобщение 11.04.2017_Press_INFOproject_ANTIDEMOCRACY Докладът „Aнтидемократичната пропаганда в България. Информационни сайтове и печатни медии: 2013 – 2016 г.“ е резултат от проведено […]

България, ЕС и “бежанската криза”

Tuesday, April 11th, 2017

Новият доклад на Института за европейски политики, озаглавен “България, ЕС и “бежанската криза” анализира актуалното състояние на българската политика в областта на предоставяне на убежище и интеграцията на бежанците. Авторите Звезда Ванкова, Валерия Иларева и Димитър Бечев очертават и списък от препоръки към държавните институции:  да бъде приета на нова наредба в най-кратки срокове, да […]

Насърчаване на политики за преодоляване на териториалната изолация на ромите януари 2016 – август 2017

Friday, April 7th, 2017

Тази публикация е изготвена в рамките на проект “Насърчаване на политики за преодоляване на териториалната изолация на ромите”, реализиран с финансовата подкрепа на програма “Права, Равенство и Гражданство” на Европейския съюз.    Research-report-Bulgaria

Преглед на жилищнитe политики и практики в България и Испания

Friday, April 7th, 2017

Тази публикация е изготвена в рамките на проект “Насърчаване на политики за преодоляване на териториалната изолация на ромите”, реализиран с финансовата подкрепа на програма “Права, Равенство и Гражданство” на Европейския съюз.    fully-policy-report-bg

10 години България в Европейския съюз: ползи и предизвикателства

Friday, April 7th, 2017

Основни тези на доклад на Центъра за либерални стратегии. Докладът е изготвен от екип на Център за либерални стратегии – Даниел Смилов, Георги Ганев, Ружа Смилова, Мила Минева и Антоанета Приматарова – с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България и на Информационното бюро на Европейския парламент за България. Мненията и изводите са на авторите […]

Бяла книга за бъдещето на Европа – покана за дебат

Thursday, March 9th, 2017

   bjala_kniga_za_bdeshteto_na_evropa_bg На български език. Размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г. Настоящата бяла книга описва двигателите на промяната през следващото десетилетие и представя няколко сценария за начина, по който Европа може да се развие до 2025 г. По този начин тя започва дискусия, която следва да спомогне за съсредоточаване на вниманието и за […]

Доклад за гражданството на ЕС, 2017

Wednesday, February 15th, 2017

   citizenshipreport-summary-bg Докладът разглежда темите: – популяризиране на правата, произтичащи от гражданството на ЕС, и на общите ценности на ЕС; – насърчаване и засилване на участието на гражданите в демократичния живот на ЕС; – опростяване на ежедневието на гражданите на ЕС; – засилване на сигурността и популяризиране на равенството. Докладът е на български език. Обобщена […]

Доклад “Екологичното производство в Европа: Изгледи и развития през 2016 г.”

Wednesday, February 15th, 2017

   ifoameu_organic_in_europe_2016 Докладът и инфографиките разглеждат най-новите пазарни и производствени развития в Европа в контекста на новата Обща селскостопанска политика и текущата политика към земеделските храни, вкл.: – размисли за разширяване на екологичното производство отвъд нишата, имайки предвид най-новите тенденции и визията на европейското движение за екологично производство, за увеличаване на площта на земеделската земя […]

Специален доклад “Борбата срещу разхищаването на храни е възможност за ЕС да подобри ресурсната ефективност на веригата на снабдяване с храни”

Wednesday, February 15th, 2017

   SR_FOOD_WASTE_BG Според нов доклад на Европейската сметна палата, въпреки че съществуват редица политики на ЕС, които имат потенциал за борба срещу разхищаването на храни, този потенциал не се реализира напълно. Предприетите до момента действия са разпокъсани и непостоянни, а координацията на ниво Европейска комисия е недостатъчна. Според одиторите последното предложение на ЕС за борба […]

« Previous Entries Next Entries »