Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Евроинтеграция

« Previous Entries Next Entries »

Как да продадем продукцията си в Канада?

Tuesday, April 25th, 2017

  Market Entry Handbook Canada (на английски език) Европейската комисия състави кратък наръчник за предприемчиви търговци и производители на земеделска продукция Ръководството предлага практическа информация на английски език, свързана с пазара на хранителни продукти и напитки в Канада по категории, както и общ нормативен преглед относно изискванията за достъп до канадските пазари. Ръководството ще бъде […]

„Ръководство за устойчиво управление на постоянно затревени площи в местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България

Friday, April 21st, 2017

   Rakovodstvo_iziskvania_za_dopustimost_web Ръководството има за цел да събере на едно място и да обясни по нагледен начин изискванията за допустимост, заложени в нормативните актове, които се следят при проверките на място и на които трябва да отговарят постоянно затревените площи, така че за тях да се получи подпомагане по схемите и мерките, базирани на площ […]

“10 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ В ЕС” В ЧИСЛА, БСК

Wednesday, April 19th, 2017

   10Y_BG_in_EU-2017 БСК представи без коментар данни за промените, настъпили в България в периода след приемането на страната ни за пълноправен член на ЕС, през 2007 г.  Показателите на България са съпоставени с тези на следните държави: Румъния– член на ЕС също от 2007 г.; Словакия и Унгария– съпоставими с България по ключови показатели, членове […]

Aнтидемократичната пропаганда в България. Информационни сайтове и печатни медии: 2013 – 2016 г.

Tuesday, April 11th, 2017

ДОКЛАД: Антидемократичната пропаганда в България Първа част: Информационни сайтове и печатни медии 2013-2016. Количествени изследвания REPORT_PART1_STRANIRAN_BGN_100417 РЕЗЮМЕ на доклад Антидемократичната пропаганда в България SUMMARY_STRANIRAN_BGN_final_100417 Приложениe към доклада PRILOJENIE1_STRANIRAN_BGN_100417 Пълен списък на електронно достъпните материали INDEX_Table_archive Прес-съобщение 11.04.2017_Press_INFOproject_ANTIDEMOCRACY Докладът „Aнтидемократичната пропаганда в България. Информационни сайтове и печатни медии: 2013 – 2016 г.“ е резултат от проведено […]

България, ЕС и “бежанската криза”

Tuesday, April 11th, 2017

Новият доклад на Института за европейски политики, озаглавен “България, ЕС и “бежанската криза” анализира актуалното състояние на българската политика в областта на предоставяне на убежище и интеграцията на бежанците. Авторите Звезда Ванкова, Валерия Иларева и Димитър Бечев очертават и списък от препоръки към държавните институции:  да бъде приета на нова наредба в най-кратки срокове, да […]

Насърчаване на политики за преодоляване на териториалната изолация на ромите януари 2016 – август 2017

Friday, April 7th, 2017

Тази публикация е изготвена в рамките на проект “Насърчаване на политики за преодоляване на териториалната изолация на ромите”, реализиран с финансовата подкрепа на програма “Права, Равенство и Гражданство” на Европейския съюз.    Research-report-Bulgaria

Преглед на жилищнитe политики и практики в България и Испания

Friday, April 7th, 2017

Тази публикация е изготвена в рамките на проект “Насърчаване на политики за преодоляване на териториалната изолация на ромите”, реализиран с финансовата подкрепа на програма “Права, Равенство и Гражданство” на Европейския съюз.    fully-policy-report-bg

10 години България в Европейския съюз: ползи и предизвикателства

Friday, April 7th, 2017

Основни тези на доклад на Центъра за либерални стратегии. Докладът е изготвен от екип на Център за либерални стратегии – Даниел Смилов, Георги Ганев, Ружа Смилова, Мила Минева и Антоанета Приматарова – с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България и на Информационното бюро на Европейския парламент за България. Мненията и изводите са на авторите […]

Бяла книга за бъдещето на Европа – покана за дебат

Thursday, March 9th, 2017

   bjala_kniga_za_bdeshteto_na_evropa_bg На български език. Размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г. Настоящата бяла книга описва двигателите на промяната през следващото десетилетие и представя няколко сценария за начина, по който Европа може да се развие до 2025 г. По този начин тя започва дискусия, която следва да спомогне за съсредоточаване на вниманието и за […]

Доклад за гражданството на ЕС, 2017

Wednesday, February 15th, 2017

   citizenshipreport-summary-bg Докладът разглежда темите: – популяризиране на правата, произтичащи от гражданството на ЕС, и на общите ценности на ЕС; – насърчаване и засилване на участието на гражданите в демократичния живот на ЕС; – опростяване на ежедневието на гражданите на ЕС; – засилване на сигурността и популяризиране на равенството. Докладът е на български език. Обобщена […]

« Previous Entries Next Entries »