Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Социални дейности

« Previous Entries Next Entries »

За ваксините и ваксинациите

Monday, April 10th, 2017

Цел на настоящото ръководство е да въоръжи здравните специалисти – експерти от РЗИ, общопрактикуващи лекари, педиатри, студенти-медици, медицински сестри, здравни медиатори – с основни познания за ваксините въобще, както и конкретно за плановите (традиционните, задължителните) ваксини. Не са пропуснати и препоръчителните ваксини – като тези срещу грип, рак на шийката на матката, ваксината срещу ротавируси […]

Насърчаване на политики за преодоляване на териториалната изолация на ромите януари 2016 – август 2017

Friday, April 7th, 2017

Тази публикация е изготвена в рамките на проект “Насърчаване на политики за преодоляване на териториалната изолация на ромите”, реализиран с финансовата подкрепа на програма “Права, Равенство и Гражданство” на Европейския съюз.    Research-report-Bulgaria

Преглед на жилищнитe политики и практики в България и Испания

Friday, April 7th, 2017

Тази публикация е изготвена в рамките на проект “Насърчаване на политики за преодоляване на териториалната изолация на ромите”, реализиран с финансовата подкрепа на програма “Права, Равенство и Гражданство” на Европейския съюз.    fully-policy-report-bg

Образованието на мигранти: Мониторинг и оценка

Tuesday, February 28th, 2017

   IPOL_STU2017585903_EN Мулти култи колектив представи новото проучване „Образованието на мигранти: Мониторинг и оценка” – начален опит за изследване на мониторинга и оценяването на образованието на мигранти към настоящия момент в Европа. Преглед на литературата очерта основните измерения на мониторинга и оценяването на образованието на мигранти и те бяха използвани за създаването на въпросници, попълнени […]

Сборник с процедури по Наредба за приобщаващо образование за училища и детски градини

Monday, February 6th, 2017

   sbornik-proceduri-po-priobshtavashto Сборникът е разработен от сдружение „Малки стъпки“ 2017 Представяме на вашето внимание Сборник, обобщаващ някои от процедурите, които екипът в училище/детска градина може да приложи в организиране на обща и допълнителна подкрепа. Въвеждането на практика на подкрепа за всяко дете е процес, който изисква промяна на училищната организация с ясни ангажименти на всеки […]

Инструмент за оценка на социалното въздействие, проектиран специално за неправителствени организации

Monday, January 9th, 2017

Social Impact Navigator е инструмент за оценка на социалното въздействие, проектиран от германската компания  PHINEO специално за неправителствени организации. Ръководство е на английски език и се разпространява безплатно.  В 130-те страници има обяснения стъпка по стъпка и практически примери, които да помогнат на организации от всякакъв размер да бъдат по задълбочено ориентирани към въздействието, което постигат. Предложени са практически комплексни въпроси, […]

Методология за организиране на информационна инициатива „Форум театър”

Monday, August 22nd, 2016

Форум театърът представлява ефективно средство за интервенция на социално, политическо, образователно равнище. Методът се основава на използването на театралния език. Център за образование, култура и екология 21    Centar21_interaktivni-metodiki_infokampanii_domashno-nasilie

За правата на детето – образователни материали за интерактивно обучение

Monday, August 22nd, 2016

Обучителният пакет с материали за интерактивно обучение е предназначен за повишаване на знанията и информираността на децата за техните права и отговорности, където темата за домашното насилие и насилие основано на полов се разглежда като възможна заплаха за здравето, живота и развитието на детето в семейна среда. В обучителния пакет материали „За правата на детето“ […]

Наръчник за уеб-достъпност

Monday, August 8th, 2016

Целта на наръчника е да разгледа уеб достъпността, стандартите и критериите за уеб достъпност, отнесени към хората със зрителни увреждания. Наръчникът за уеб-достъпност е изработен по проект “Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор“ на Фондация „Хоризонти“    Naruchnik za web dostupnost  

Как да създадем и финансираме Център за развитие на общността

Thursday, August 4th, 2016

С цел да мобилизира и насърчи местни, регионални и национални институции и организации да подкрепят създаването на Центрове за развитие на общността, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ изработи брошура, която в същото време съдържа и множество полезни идеи и предложения за това какво е Център за развитие на общността, защо и къде трябва […]

« Previous Entries Next Entries »