Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Девети национален фолклорен конкурс, Русе 11 – 12 март 2016 г.

By rraycheva | February 9, 2016

Организатори: Община Русе, Общински детски център за култура и изкуство

Раздели:

Заявки за участие се приемат до 19.02.2016 г.

Община Русе

Общински детски център

За култура и изкуство

Статут

На Девети национален фолклорен конкурс

Русе 11 – 12  март 2016 г.

Цел: популяризиране на българския музикален фолклор и приобщаване на младото поколение към българската култура.

Регламент

Раздел I

Народно пеене – индивидуални изпълнители

Участниците се разделят в три категории:

А). Любители

Б).  Паралелки с разширено изучаване на фолклор

В).  Професионални музикални училища

Трите категории са разделени на три възрастови групи:

Първа група – до 10 години

Втора група – до 14 години (11 – 14 г.)

Трета група – до 19 години (15 – 19 г.)

1. Изпълняват се две народни песни по два куплета от всяка с общо времетраене до 5 минути.

2. За втора възрастова група е препоръчително едната от песните да е безмензурна /1 куплет/.

3. Участниците в трета възрастова група задължително изпълняват безмензурна песен /1 куплет/.

4. Съпроводът е пожелание от оркестър до 5 човека, може и съпровод на акордеон и други инструменти. Допуска се и синбек – до 2 куплета.

Раздел II

Инструменталисти – индивидуални изпълнители

1. Участниците се разделят на три категории и три възрастови групи както при първи раздел.

2. Право на участие имат изпълнители на традиционни народни инструменти: кавал, гайда, гъдулка, тамбура – с две пиеси.

3. Право на участие имат изпълнители на акордеон. Изпълняват се две фолклорни пиеси, като за втора възрастова група е препоръчително едната пиеса да е северняшка, а за трета възрастова група е задължителна.

4. Общо времетраене на две пиеси до 5 минути.

5. Участниците във втори раздел се явяват самостоятелно без съпровод.

6. За втора възрастова група е препоръчително едната пиеса да е безмензурна, а за трета възрастова група безмензурна мелодия е задължителна.

Раздел III

Камерни вокални и инструментални групи

Участниците се разделят в три категории:

А). Любители

Б). Паралелки със засилено изучаване на фолклор

В). Професионални музикални училища

В две възрастови групи:

Първа група – от 10 до 14 години

Втора група – до 19 години

Камерни вокални групи

1. Камерните вокални групи за категория любители включват: дуети, триа, квартети, квинтети и секстети.

2. За другите две категории камерните вокални групи включват: триа, квартети, квинтети и секстети.

3. Оркестров съпровод или синбек е разрешен само за категория любители.

4. За другите две категории изпълненията са акапелни.

5. Участниците в трите категории изпълняват две песни – обработка и/или авторска с общо времетраене 6 минути. Едногласни изпълнения не се допускат.

Kамерни инструментални групи

1. Камерните инструментални групи включват до 7 човека:

Еднородни

Смесени

2. Участниците изпълняват две пиеси – обработка и/или авторска с общо времетраене до 6 минути.

3. Не се допускат класически и съвременни инструменти с изключение на виолончело и контрабас.

Раздел IV

Хорови състави и оркестри

Участниците се разделят в три категории:

А). Любители

Б). Паралелки със засилено изучаване на фолклор

В). Професионални музикални училища

Възрастово ограничение на участниците – до 19 години.

Хорови състави

1. Минимален брой на участниците – 8 човека. Изпълняват се две народни песни авторска и/или обработка с общо времетраене до 6 минути.

2. Едногласни изпълнения не се допускат. Изпълняват се акапелни многогласни песни, чиито автори да бъдат обявени.

Оркестри

1. Минимален брой на участниците – 8 човека.

2. Изпълняват се две пиеси жанрово различни с общо времетраене до 6 мин.

3. Пиесите са авторска и/или обработка, чиито автори да бъдат обявени.

4. Оркестрите се разделят на два вида:

а) еднородни

б) смесени

5. Не се допускат съвременни и класически инструменти с изключение на контрабас и виолончело.

Общи условия

1. При определяне възрастовата група да се вземат под внимание навършените години на участниците към датата на конкурса.

2. Оценяването на участниците става по точковата система – до 10 точки.

3. Във всеки раздел и категория се дават само по една първа, втора и трета награда.

4. Участниците от първи раздел (народно пеене – индивидуални изпълнители) и втори раздел (инструменталисти – индивидуални изпълнители)  в първа възрастова група до 10 години, се явяват в категория любители.

5. Участниците в първи, втори, трети и четвърти раздел се оценяват по категории и възрастови групи.

6. Класирането във втори раздел /инструменталисти/ е по възрастови групи и категории, а не по видове инструменти.

7. Поощрителните награди са по преценка на журито.

8. Участници, отличени с поощрителни награди ще могат да си ги получат преди началото на гала –  концерта.

9. Журито ще присъди награда за най-малък изпълнител.

10. Право на журито и организаторите е да определят и преценят, кои наградени участници, с кои произведения от конкурсния репертоар да се представят на гала-концерта.

11. За гала-концерта участник, група, хор или оркестър изпълняват само една бърза песен / пиеса.

12. Организаторите ще бъдат благодарни на изпълнителите за точно придържане към регламента на конкурса, като превишилите определеното време за участие ще бъдат декласирани.

13. В заявките за участие задължително се вписват имената на композиторите на пиесите (обработките).

14. В заявките за участие трябва да има мобилен телефон на ръководителя за обратна връзка.

15. Заявки за участие се приемат до 19.02.2016 г. на адрес:

7005 град Русе

ж.к. “Здравец”

ул. “Околчица” № 9

Директор /За Девети фолклорен конкурс/

email: [email protected];

Телефони за контакти: 082/ 84 56 08; 082/ 84 54 71

0878 822 360 – Светлана Недкова

16. Организаторите си запазват правото да изготвят график за явяване на участниците, с който всички ще бъдат запознати до 26.02.2016 г. /петък/.

17. Нощувките и пътните разходи са за сметка на участниците. При желание на участниците организаторите осигуряват място за нощуване в хотел на преференциални цени. Заявки за нощувки се приемат до 19.02.2016 г., като посочите общия брой на нощуващите (колко мъже и жени).

18. Участниците не заплащат такси за явяване в конкурса.

19. Участниците ще бъдат оценявани от компетентно жури с председател проф. Милчо Василев – АМТИИ, град Пловдив и членове: талантливата народна певица Калинка Згурова, Сашка Ченкова – преподавател по народно пеене в НУФИ „Филип Кутев”, Котел.

_________________________________

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС

11–12 МАРТ 2016 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ

1. ……………………………………………………………………………………………..

Име на инд. изпълнител, дует, трио, квартет, квинтет, секстет, народен хор и оркестър

2. ……………………………………………………………………………………………..

Институция: ОДК, ЦРД, училище, читалище

3. ……………………………………………………………………………………………..

Град / Село                                Мобилен телефон на ръководителя

4. Раздел: …………………………………………………………………………………….

5. Категория: ……………………………………………………………..

6. Възрастова група ……………………………….

!!! Навършени години за индивидуалните изпълнители……………..

7. Репертоар, времетраене и име на композитора:

7.1. ……………………………………………………………………………………..

7.2. ……………………………………………………………………………………..

8. ……………………………………………………………………………………………..

Художествен ръководител, диригент или вокален педагог

9. Моля, посочете до 19.02.2016 г. дали ще желаете нощувки, на кои дати и за колко човека / жени …………, мъже……………/

Забележка: Организаторите си запазват правото да изготвят график за явяване на участниците, с който всички ще бъдат запознати до 26.02.2016 г.

Заявил: ………………..

/ подпис /

Topics: Новини | Comments Off on Девети национален фолклорен конкурс, Русе 11 – 12 март 2016 г.

Comments are closed.