Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for November, 2016

Международен конкурс за поезия „Белоцветните вишни – Казанлък 2017”

Wednesday, November 30th, 2016

Краен срок: 1 март 2017 г. Конкурсът е явен, на тема „Белоцветните вишни”. Право на участие с едно непубликувано стихотворение имат всички автори от България и чужбина, при условие, че са навършили осемнадесет години и стихотворението да е на български език. Творбата, изпратена на e-mail: [email protected], не по-късно от 01.03.2017 г., трябва да бъде придружена […]

Как да пишем, за да грабнем вниманието, Наръчник за финансираните от ЕС проекти

Wednesday, November 30th, 2016

   writing to grab attention Едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени финансираните от ЕС проекти, в комуникацията е писането по начин, който да грабне вниманието на читателите, били те журналисти, заинтересовани лица, длъжностни лица, дарители или някоя от другите им целеви аудитории. Този практически наръчник представлява актуализирана версия (2016) на публикация от 2012 […]

“Как да ползваме земеделските земи в Странджа устойчиво, като опазваме видовете влечуги, птици и дребни бозайници в тях?”, Наръчник

Wednesday, November 30th, 2016

   strandzha Изданието е по проект “Устойчиво управление и устройство на Природен парк “Странджа””, изпълнен от Дирекцията на парка с финансиране от Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 г. Представлява интерес и за еколози, хора в селските райони, собственици на земеделски земи, живеещи в градове и села и др.

Наръчник “Режими за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000”

Wednesday, November 30th, 2016

   Upravlenie_gori_po_natura_2000 Съдържа система от режими и мерки за стопанисване на горските типове природни местообитания, посочени в Приложение № 1 на Закона за биологичното разнообразие. Системата е задължителна за прилагане за посочените горски типове природни местообитания в защитените зони на мрежата НАТУРА 2000. Разработката е изготвена от съвместен екип с научни работници на Лесотехническия университет, […]