Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for December, 2016

21 Международeн конкурс за класическа китара “Акад. Марин Големинов”, 5 – 8 април 2017, Кюстендил

Monday, December 19th, 2016

Краен срок за записване:  31 март 2017 г. Конкурс за класическа китара 2017 – РЕГЛАМЕНТ  (doc) Конкурс за класическа китара 2017 – РЕГЛАМЕНТ  (pdf) Международният конкурс за класическа китара “Акад. Марин Големинов” се организира ежегодно през месец април под патронажа на кмета на Община Кюстендил.  Художествен директор на конкурса е Иван Андонов. Конкурсът е включен […]

Трето изследване на удовлетвореността от живота в постсоциалистическите страни 2016 на ЕБВ

Monday, December 19th, 2016

Първите две изследвания са проведени през 2006 г. и 2010 г. Като цяло в България броят на хората, удовлетворени от живота, бавно се увеличава: 2016 – 37,75%, 2010 – 33, 52; 2006 – 29,11. Това я поставя под средното за изследвания регион, под средното за Западна Европа и в петорката най-малко удовлетворени сред постсоциалистическите страни. […]

Програма „Кариера и развитие“ предоставя парични ваучери на фирми, наемащи представители на икономически уязвими общности, с фокус върху ромите

Wednesday, December 14th, 2016

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ набира заявления за участие в програма „Кариера и развитие“. Програмата представя иновативно решение на предизвикателствата пред заетостта сред икономически уязвими общности, с фокус върху ромите, и насърчаване на икономическия растеж и устойчивост в страната като предлага: – Достъп до база данни от търсещи трудова заетост; – Безвъзмездна финансова подкрепа за […]

2015-16 годишен доклад на GEM България за състоянието на предприемачеството

Wednesday, December 14th, 2016

   GEMBG1516-Annual-Report-BG Докладът включва анализ на над 2000 интервюта с пълнолетни граждани от цялата страна, като измерва индивидуалната активност в различните фази на предприемаческия процес и детайлна информация относно нивата на всеки етап, включително фаза намерения. Целта му е да предостави на създателите на политики, образователи и на бизнес лидерите информация, която да им помогне […]

ОТВОРЕНИ ДАННИ, НАРЪЧНИК

Wednesday, December 14th, 2016

   OpenDataGuide Наръчникът е изготвен от НПО Линкс, като са използвани и материали на Open Knowledge Foundation. Целта на този наръчник е да отключи потенциала, който публичната информация има за изграждане на нови услуги, целящи да подобрят живота на гражданите и да усъвършенстват начина, по който обществото и институциите функционират. Отворените данни следва да се […]

Наръчник по европейско право в областта на достъпа до правосъдие

Friday, December 9th, 2016

   fra-ecthr-2016-handbook-on-access-to-justice_bg Настоящият наръчник обобщава основните европейски правни принципи в областта на достъпа до правосъдие, като се съсредоточава върху гражданското и наказателното право. fra.europa.eu/node/21766

Управление на обществените поръчки в България: корупционни рискове и наказателно преследване

Monday, December 5th, 2016

   Policy_Brief_Public_Procurement_BG През 2016 г. възлагането на обществени поръчки продължава да бъде свързвано в българското общество с олигархични кръгове и „завладяване на държавата”. Тези възприятия се подхранват от случаи, като внезапното преустановяване в началото на годината от страна на правителството на редица обществени поръчки на стойност над 1 млрд. лева, без ясна процедурна обосновка и […]

Престъпления и злоупотреби с обществени поръчки

Monday, December 5th, 2016

   Manual_Public_Procurement_BG Наръчник за превенция, противодействие и анализ на рисковете, Център за изследване на демокрацията, 2016 Настоящата публикация разглежда международно признати подходи, методики и насоки за противодействие на корупционни практики и злоупотреби при процеса на възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Наръчникът е изготвен за подпомагане работата на представители на държавните институции, съдебната система и […]