Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Как да пишем, за да грабнем вниманието, Наръчник за финансираните от ЕС проекти

By rraycheva | November 30, 2016

pdf_icon   writing to grab attention

Едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени финансираните от ЕС проекти, в комуникацията е писането по начин, който да грабне вниманието на читателите, били те журналисти, заинтересовани лица, длъжностни лица, дарители или някоя от другите им целеви аудитории.

Този практически наръчник представлява актуализирана версия (2016) на публикация от 2012 година.

Ръководството (26 страници) е разделено на три части:

  1. Общи предизвикателства за писане,
  2. Писане за медиите,
  3. Примери за добро и лошо писане, контролни списъци, практически съвети и др.

На английски език.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция | Comments Off on Как да пишем, за да грабнем вниманието, Наръчник за финансираните от ЕС проекти

Comments are closed.