Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

“Как да ползваме земеделските земи в Странджа устойчиво, като опазваме видовете влечуги, птици и дребни бозайници в тях?”, Наръчник

By rraycheva | November 30, 2016

pdf_icon   strandzha

Изданието е по проект “Устойчиво управление и устройство на Природен парк “Странджа””, изпълнен от Дирекцията на парка с финансиране от Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 г.

Представлява интерес и за еколози, хора в селските райони, собственици на земеделски земи, живеещи в градове и села и др.

Topics: Библиотека, Околна среда | Comments Off on “Как да ползваме земеделските земи в Странджа устойчиво, като опазваме видовете влечуги, птици и дребни бозайници в тях?”, Наръчник

Comments are closed.