Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Престъпления и злоупотреби с обществени поръчки

By rraycheva | December 5, 2016

pdf_icon   Manual_Public_Procurement_BG

Наръчник за превенция, противодействие и анализ на рисковете, Център за изследване на демокрацията, 2016

Настоящата публикация разглежда международно признати подходи, методики и насоки за противодействие на корупционни практики и злоупотреби при процеса на възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Наръчникът е изготвен за подпомагане работата на представители на държавните институции, съдебната система и практици в сферата на обществените поръчки. Той е основан на идеи, дискутирани по време на поредица от практически семинари и работни срещи между румънски и български експерти, провели се в Румъния в периода декември 2014 – юли 2016 г. Публикацията е част от инициативата „Законодателство, икономика, конкуренция и администрация – развиване на мултидисциплинарен подход в борбата с престъпността в сферата на обществените поръчки (LEAD)”.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Икономическо развитие | Comments Off on Престъпления и злоупотреби с обществени поръчки

Comments are closed.