Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for September, 2018

Конкурс за читалищен секретар по документи и събеседване

Tuesday, September 25th, 2018

Настоятелство при НЧ “Напредък 1871” – град Никопол обявява Конкурс за читалищен секретар по документи и събеседване Срок за подаване на документите до 30.10.2018 г. Изисквания за изпълнение на длъжността: Образование – висше (с предимство – завършен Университетът по библиотекознание). Допълнителна квалификация – компютърна грамотност (текстообработване, таблични програмни системи и продукти). Да умее да осъществява координация […]

Обучение по кариерно консултиране за специалисти от публичния и неправителствения сектор

Tuesday, September 18th, 2018

Фондация на бизнеса за образованието организира обучение по кариерно консултиране за специалисти от публичния и неправителствения сектор (Центрове по кариерно ориентиране и подкрепа за личностно развитие, бюра по труда, училища, младежки и неправителствени организации и др). Обучението ще се проведе през октомври – ноември 2018 (датите ще бъдат уточнени по-късно). Срокът за записване е 5 октомври. Обучението се провежда по […]

Обновена методология за провеждане на Иновативни лагери на Комитета на регионите

Tuesday, September 11th, 2018

   inno_methodology Осъществяване на потенциала на процеса на откриване на предприемачи за териториална иновация и развитие. Европейска комисия, 2017 г.

Празник на старата градска песен „Мара Врачанка” 2018

Wednesday, September 5th, 2018

Празникът на старата градска песен „Мара Врачанка” ще се проведе за осемнадесета поредна година  на 13 октомври 2018 год. от 10:30 ч. в Градската концертна зала на Враца. Заявки се изпращат  до  30 септември 2018 г. Този музикален форум се утвърди като един от най-добрите празници на старата градска песен, целящ да даде възможност за […]

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2016 г.

Tuesday, September 4th, 2018

   soer-bg-2016 Докладът е одобрен от Министерски съвет на 11.07.2018 г.

Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони

Tuesday, September 4th, 2018

   Leader_BG_izvodi Статията „Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони“ разглежда подхода за водено от общността местно развитие, наречен ЛИДЕР по френската си абревиатура и поставя неговото прилагане в западноевропейските държави и в българските селски райони в сравнителна перспектива. Новите принципи за развитие на селските райони, въведени от подхода ЛИДЕР, […]