Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони

By rraycheva | September 4, 2018

pdf_icon   Leader_BG_izvodi

Статията „Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони“ разглежда подхода за водено от общността местно развитие, наречен ЛИДЕР по френската си абревиатура и поставя неговото прилагане в западноевропейските държави и в българските селски райони в сравнителна перспектива. Новите принципи за развитие на селските райони, въведени от подхода ЛИДЕР, и постигнатите до момента резултати са представени през откритията на анализаторите на практиката в Западна Европа, където е налице по-продължителна история и натрупан опит.

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони

Comments are closed.