Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Обновена методология за провеждане на Иновативни лагери на Комитета на регионите

By rraycheva | September 11, 2018

pdf_icon   inno_methodology

Осъществяване на потенциала на процеса на откриване на предприемачи за териториална иновация и развитие.

Европейска комисия, 2017 г.

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Младежки инициативи | Comments Off on Обновена методология за провеждане на Иновативни лагери на Комитета на регионите

Comments are closed.