Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Обучение по кариерно консултиране за специалисти от публичния и неправителствения сектор

By rraycheva | September 18, 2018


Фондация на бизнеса за образованието 
организира обучение по кариерно консултиране за специалисти от публичния и неправителствения сектор (Центрове по кариерно ориентиране и подкрепа за личностно развитие, бюра по труда, училища, младежки и неправителствени организации и др).

Обучението ще се проведе през октомври – ноември 2018 (датите ще бъдат уточнени по-късно).

Срокът за записване е 5 октомври.

Обучението се провежда по международната програма за подготовка на кариерни консултанти Global Career Development Facilitator (GCDF) и включва следните теми:
– Теории за кариерното развитие
– Оказване на съдействие и мотивиране на клиентите
– Процес на оценяване в кариерното консултиране
– Определяне на цели и изготвяне на план за действие
– Реализация на програми за кариерно развитие
– Умения за ефективна комуникация и презентиране
– Пазар на труда
– Маркетинг на кариерните услуги
– Етични и правни въпроси. Супервизия.

Обучението ще се проведе по следния начин:
– Първа присъствена сесия (октомври): 3 работни дни (с две нощувки) – лекционна част и практически модули.
– Дистанционна подготовка: теоретична подготовка и упражнения за самооценка на наученото.
– Втора присъствена сесия (ноември): 2 работни дни (с една нощувка) – практически модули.
– Дистанционна подготовка: разработване на казус. Сертифициране.

Повече информация за сертификата GCDF можете да намерите на: http://bulgaria.nbcc.org/bg/ (на български).

Таксата за обучение за един обучаем е 400 лв. без ДДС и включва 120 часа обучение, материали и супервизия, кафе паузи по време на присъствените сесии и издаване на международен сертификат, валиден за период от 5 години. Храна и нощувки на участниците не са осигурени.

Записване – до 5 октомври на имейл: [email protected]

Фондация на бизнеса за образованието е лидер в областта на кариерното развитие през целия живот в България с множество инициативи, сред които изграждането на университетски кариерни центрове и училищни клубове Кариера в цялата страна, създаване на Национална програма по кариерно ориентиране в училище, магистърски програми по кариерно ориентиране, популяризиране на студентските стажове и ученическите практики и над 30 международни проекта, насочени към личностното и кариерното развитие.

 

Topics: Новини | Comments Off on Обучение по кариерно консултиране за специалисти от публичния и неправителствения сектор

Comments are closed.