Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Конкурс за читалищен секретар по документи и събеседване

By rraycheva | September 25, 2018

Настоятелство при НЧ “Напредък 1871” – град Никопол

обявява

Конкурс за читалищен секретар по документи и събеседване

Срок за подаване на документите до 30.10.2018 г.

Изисквания за изпълнение на длъжността:

  1. Образование – висше (с предимство – завършен Университетът по библиотекознание).
  2. Допълнителна квалификация – компютърна грамотност (текстообработване, таблични програмни системи и продукти).
  3. Да умее да осъществява координация и контрол на творческите дейности в читалището, документооборота, контрол върху изпълнението на архивирането.
  4. Да познава и прилага ЗНЧ, КТ, устава и вътрешните нормативни документи.
  5. Да умее да работа в екип, да проявява професионална ангажираност  и отговорност.
  6. Трудов стаж в читалище се счита за предимство.
  7. Владеене на английски език – писмено и говоримо се счита за предимство.

Необходими документи за кандидатстване: молба, CV, мотивационно писмо, копие на диплома за завършено образование, копия от свидетелства (сертификати) за завършени курсове, свързани с изискванията за заемане на длъжността, копие на ЛК за справка.

Документите се подават лично при секретаря на читалището, в работните ден от 8 ч. до 17 ч.

С одобрените кандидати ще се проведе  събеседване на 15.11.2018 г. от 15.30 ч. в сградата на НЧ “Напредък 1871”.

Телефони за допълнителна информация:0889528971 и 065412503.

Приложен файл: НАСТОЯТЕЛСТВО-обява

Topics: Новини | Comments Off on Конкурс за читалищен секретар по документи и събеседване

Comments are closed.