Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for February, 2019

« Previous Entries

Доклад за България за 2019 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси

Thursday, February 28th, 2019

   2019-european-semester-country-report-bulgaria_bg На български език. Европейски семестър за 2019 г.: oценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011 България е изправена пред предизвикателства по отношение на редица елементи от набора от социални показатели, определен в подкрепа на Европейския стълб […]

Национален конкурс по актьорско майсторство „Аз имам дарба”- 2019, 13 юни 2019, Бургас

Tuesday, February 26th, 2019

Краен срок: 1 юни 2019 г. Конкурсът има за цел да проследи творческите заложби на учениците от страната в изкуството театър, популяризиране на дейността на школите по актьорско майсторство и да поощри таланта на всички деца и ученици. Избор на най-добър актьор в различните възрастови групи. Участниците са разделени на 8 възрастови групи, а конкурсът […]

Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот

Tuesday, February 26th, 2019

   Kompostirai_Brochure_bg Брошурата има за цел да даде основна информация за процеса на компостиране и ползите от него, както и да насочи потребителите към първите и основни стъпки в прилагането му в домашни условия. Изготвена е по проект, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество “Интеррег-ИПП България – Македония”. Изданието е двуезично – на български и […]

III. Международен хоров фестивал “Августа Траяна”, 10 – 13.05.2019, Стара Загора

Thursday, February 21st, 2019

Краен срок за подаване на заявки: 31 март 2019 г. Във фестивала са поканени да вземат участие: – младежки хорови състави; – еднородни хорови състави; – смесени хорови състави; – вокални ансамбли; – хорове за обработен фолклор. Категории: – хор (от 20 и повече изпълнители); – камерен хор (от 13 до 19 изпълнители); – вокален […]

Шести национален конкурс за вокални формации „Хармония”, 13 април 2019, Стара Загора

Thursday, February 21st, 2019

Заявки за участие се приемат до 3 април 2019 г. В конкурса могат да вземат участие вокални ансамбли – дуети, триа, квартети и по-големи формации, изпълняващи детска, забавна и популярна музика. Участниците следва да са на възраст до 25 години, разделени в 5 възрастови групи. Конкурсът включва две категории: Конкурс за вокални ансамбли – дует […]

Седми национален младежки конкурс за есе 2019 с международно участие

Thursday, February 21st, 2019

Краен срок за участие: 7 октомври 2019 г. Темата на конкурса е “Доброто и Злото в днешното общество”. В конкурса могат да участват деца и младежи от 7 до 18 години от България и чужбина. Конкурсът включва eсета на български език, както и есета на различни от българския езици, родни за участниците в конкурса – […]

II. Регионален конкурс „Водата и Земята“ за картичка, рисунка и приложно творчество

Thursday, February 21st, 2019

Творбите да се представят или изпращат до 12 април 2019 г. Конкурсът е посветен на Световния ден на Водата – 22 март и Международния ден на Земята – 22 април. В конкурса могат да участват деца от детски градини и ученици от І до XІІ клас от областта, разделени в 4 възрастови групи. Формат за […]

Брошура “Културни маршрути на Съвета на Европа”

Sunday, February 17th, 2019

Издание от януари 2019 г., в което са представени всички сертифицирани към момента 33 културни маршрута на Съвета на Европа: – версия на английски език https://rm.coe.int/en-brochure-cultural-routes-2019/168092594a – версия на френски език https://rm.coe.int/fr-brochure2019/1680925982 Съветът на Европа чрез своята програма “Културен маршрут на Съвета на Европа” предлага модел за транснационално управление в областта на културата и туризма, […]

Граждански мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите на Република България 2017

Monday, February 11th, 2019

   rcm-civil-society-monitoring-report-1-bulgaria-2017 Фокусиран върху структурните и хоризонталните предпоставки за успешното изпълнение на стратегията (на български език) Центърът за политически изследвания на ЦЕУ – Инициатива Roma Civil Monitor публикува пакет от 27 доклада по страни и обобщен доклад за изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите в областта на управлението, борбата с дискриминацията и борбата […]

Тракторче за Чудната градина

Friday, February 8th, 2019

„Чудната градина” в Добрич е първото социално предприятие – оранжерия у нас, в което са назначени 22 души с интелектуални затруднения отглеждат зеленчуци и цветя. „Чудната градина” има нужда от малък, рециклиран трактор с фадромно устройство и прикачен инвентар- фреза, плуг и култиватор. От 21 януари тече кампания за набиране на средства “Тракторче за Чудната […]

« Previous Entries