Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for March, 2019

« Previous Entries

Дневник на предприемача, наръчник

Friday, March 29th, 2019

   HandbookWPower Наръчникът „Дневник на предприемача” е създаден в помощ на жени, стартиращи предприемачи Наръчникът съдържа: Практическа информация за стартирането на бизнеса; От оформянето на идеята до първата продажба; Допълнителни материали; Препратки към важни сайтове и документи. Издание на фондация „Каузи” и фондация „Генерация” в рамките на проект „WentPower”  – Женското предприемачество е сила за […]

Функционален анализ на секторна политика „Опазване и представяне на недвижимото културно наследство“

Thursday, March 28th, 2019

  Доклад Опазване и представяне на НКН Пилотният функционален анализ на секторна политика „Опазване и представяне на недвижимото културно наследство“ е възложен от администрацията на Министерския съвет и се изпълнява от Обединение „Ню Ай – Сиела Норма”. Анализът е проведен по проект BG05SFOP001-2.001-0006 „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и […]

Пети „Фестивал и базар на народните обичаи и традиции” – Ябланица, 10 – 11 май 2019

Thursday, March 28th, 2019

Моля, заявете Вашето участие до 3 май 2019 г. Община Ябланица кани състави или индивидуални изпълнители да вземат участие в Петия „Фестивал и базар на народните обичаи и традиции” на 10.05.2019 г. от 16:00 ч. и 11.05. 2019 г. от 10:00 ч. в гр. Ябланица. Всеки състав/изпълнител може да има по 2 изпълнения (песни, танци, […]

Покана за участие във Фестивал на Халвата и Локума, 11.05. 2019.

Thursday, March 28th, 2019

Община Ябланица кани производители да вземат участие във Фестивал на Халвата и Локума, който ще се проведе на 11.05. 2019 г. от 10:00 ч. в гр. Ябланица, площад Възраждане. Всеки производител може да състави собствен щанд или да ползва такъв, предоставен от Община Ябланица. Заедно със заявката си за участие, Ви молим да ни информирате […]

КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАКАТ, посветен на Международния ден на книгата и авторското право (23 април)

Thursday, March 28th, 2019

Краен срок за участие в конкурса: 15 април 2019 г., 17:00 ч. Темата на конкурса е „ДА ПРЕЛИСТВАШ ИЛИ ДА СКРОЛВАШ – ТУЙ Е ВЪПРОСЪТ?”. Право на участие имат всички български граждани със статут на студенти. Кандидатства се само със специално създаден за конкурса плакат, който не е участвал в други конкурси. Представените плакати ще […]

КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ, посветено на Международния ден на книгата и авторското право (23 април)

Wednesday, March 27th, 2019

Краен срок за участие в конкурса: 15 април 2019 г., 17:00 ч. Темата на конкурса e „ДА ПРЕЛИСТВАШ ИЛИ ДА СКРОЛВАШ – ТУЙ Е ВЪПРОСЪТ?” Право на участие имат всички български граждани със статут на студенти. Кандидатства се само с авторско есе, което трябва да съдържа личното мнение на автора, обосновано и задълбочено представено. Есето […]

Индекс на настигането 2018: Толкова ли е трудно?

Thursday, March 14th, 2019

Индексът е проект на Инициативата за европейски политики (EuPI) на Институт Отворено общество – София. На английски език.    HowHardCanItBe_CatchUpIndex2018_ReportMarch2019 В цялостната класация в новото издание на „Индекс на настигането“ за 2018 г. България заема 29 място от общо 35, като запазва позициите си от последните издания за 2017, 2016, 2015, 2014 г. и 2012 […]

Национален конкурс за детска рисунка на тема „ГЕРГЬОВДЕН” 2019

Wednesday, March 13th, 2019

Срок за представяне на творбите: 22 април 2019 г. За поредна година НГПИ „Тревненска школа“ организира конкурс за детска рисунка на тема „Гергьовден“. В конкурса могат да участват всички желаещи ученици от цялата страна в редовна форма на обучение от ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ клас. Творбите следва да са авторски, изпълнени с графични […]

Четвърти национален фолклорен фестивал „Хоро в Странджа“, 18 и 19 май 2019 г., Малко Търново

Tuesday, March 12th, 2019

Заявки за участие ще се приемат до 14 май 2019 г. Четвърти национален фолклорен фестивал „Хоро в Странджа“ ще се проведе на 18 и 19 май 2019 г. в град Малко Търново. Организатори са Община Малко Търново, Народно читалище „Просвета 1914“ и фолклорен клуб „Настроение“. Основната цел на фестивала „Хоро в Странджа“ е представяне и […]

Ръководство и принципи за измерване и управление на въздействието

Tuesday, March 12th, 2019

   Impact_Management_Principles_BG Фондация Лале публикува нов документ от поредицата за социално въздействие на български език – Принципи за управление на въздействието. Той представя позицията на EVPA и SVI за измерване и управление на въздействието. Документът е практически насочен и създаден за нуждите на различни по тип организации, които си поставят за цел да постигнат определено […]

« Previous Entries