Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Икономическа независимост на жените за излизане от насилие в партньорската връзка: Наръчник за НПО, които работят срещу насилието

By rraycheva | February 6, 2019

pdf_icon   Toolkit_BG_web

Наръчникът е предназначен за професионалистите в центровете за борба с насилието и е насочен както към укрепване на знанията и на използваната методология от практикуващите, така и към предоставянето на конкретни инструменти, които отразяват съществуващите практики и предоставят на жените възможност за развитие на тяхното лично и икономическо овластяване.

Наръчникът е резултат от обмяната на опит и добри практики между 15 партньорски организации, базирани в 7 страни от ЕС (Италия, Испания, Гърция, България, Кипър, Великобритания и Швеция), и външни експерти, участвали в дейностите по проект WE GO!, финансиран по Програма “Права, равенство и гражданство” на Европейският съюз.

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Социални дейности | Comments Off on Икономическа независимост на жените за излизане от насилие в партньорската връзка: Наръчник за НПО, които работят срещу насилието

Comments are closed.