Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Рамсарските места в България

By rraycheva | February 6, 2019

pdf_icon   Ramsar-knijka

България е сред първите страни, присъединили се към Рамсарската конвенция за влажните зони (1971) – първият международен договор, засягащ опазването на биологичното разнообразие. Целта е опазването и разумното ползване на влажните зони като местообитание на водолюбиви птици, отчитайки ги като международен ресурс. Днес тя е разширена към опазването на влажните зони във всички аспекти, като в нея се регламентират основните насоки за национални дейности и международно сътрудничество за опазване и разумно ползване на влажните зони и техните ресурси. Към настоящия момент 169 страни са подписали Конвенцията, представени с повече от 2231 влажни зони в списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение (Рамсарските места), с обща площ 215 млн.ха.

В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 49912,43 ха – “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и “Карстов комплекс Драгоманско блато”.

Topics: Библиотека, Околна среда | Comments Off on Рамсарските места в България

Comments are closed.