Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Стратегия за Дунавския регион: Истории на успеха

By rraycheva | February 6, 2019

pdf_icon   eusdr_success_stories_bg

След пет години на изпълнение значителните постижения на Стратегията на ЕС за Дунавския регион стават очевидни. Целта на това издание е да покаже примери какво беше постигнато заедно, на основата на сътрудничество в макрорегионален мащаб в Дунавския регион. Тези проекти и постижения илюстрират добавената стойност на Дунавската стратегия и ще осигурят по-нататъшна мотивация за продължаване на сътрудничеството по този успешен път, за да допринесе за балансиран, устойчив и приобщаващ растеж на Дунавския регион.

Издание на Европейската комисия от 2016 г., 44 страници, на български език.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция, Икономическо развитие, Околна среда | Comments Off on Стратегия за Дунавския регион: Истории на успеха

Comments are closed.