Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Ромите в практиката по Закона за защита от дискриминация (2004-2017)

By rraycheva | February 7, 2019

pdf_icon   2018-Romite-v-praktikata-po-zzdiskr-2004-2017

Текстът представлява анализ на 14-годишната практика по Закона за защита от дискриминация на всички съдилища, разглеждащи дела по него, както и на Комисията за защита от дискриминация за периода от влизането в сила на закона през 2004 г. до края на 2017 г. Проучването е фокусирано върху дела, касаещи дискриминация въз основа на два от защитените по този закон признаци — етническа принадлежност и раса. То ще е от полза както за практикуващи юристи, така и за преподаватели, студенти и всеки друг, който иска да научи повече за антидискриминационното право и дискриминацията спрямо ромите.

Публикацията е създадена в рамките на проект „Овластяване на роми за антидискриминация и интеграция: Укрепване на капацитета на регионално ниво в сферите на антидискриминационни механизми и разпространяване на добрите практики в сферата на интеграцията“, съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз (2014-2020).

Автори: Борислав Димитров (Пенков) и Радослав Стоянов

Издание на БХК, 2018.

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Ромите в практиката по Закона за защита от дискриминация (2004-2017)

Comments are closed.