Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Граждански мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите на Република България 2017

By rraycheva | February 11, 2019

pdf_icon   rcm-civil-society-monitoring-report-1-bulgaria-2017

Фокусиран върху структурните и хоризонталните предпоставки за успешното изпълнение на стратегията (на български език)

Центърът за политически изследвания на ЦЕУ – Инициатива Roma Civil Monitor публикува пакет от 27 доклада по страни и обобщен доклад за изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите в областта на управлението, борбата с дискриминацията и борбата срещу антициганизма (и за петте страни с най-големите ромски общности, вкл. България – също за въздействието на масовото образование върху ромите) в целия ЕС.

Останалите доклади ще намерите на:

https://cps.ceu.edu/article/2019-02-11/roma-civil-monitor-all-country-reports-and-synthesis-report-are-published-2017

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Граждански мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите на Република България 2017

Comments are closed.