Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот

By rraycheva | February 26, 2019

pdf_icon   Kompostirai_Brochure_bg

Брошурата има за цел да даде основна информация за процеса на компостиране и ползите от него, както и да насочи потребителите към първите и основни стъпки в прилагането му в домашни условия. Изготвена е по проект, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество “Интеррег-ИПП България – Македония”.

Изданието е двуезично – на български и английски език.

Издание на Център за развитие на Югоизточния планов район, РС Македония, и Сдружение на югозападните общини, Р България, 2017 г., в рамките на проект “Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот”, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България  – Македония“ 2014 – 2020 г.

Topics: Библиотека, Околна среда | Comments Off on Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот

Comments are closed.