Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Национален конкурс по актьорско майсторство „Аз имам дарба”- 2019, 13 юни 2019, Бургас

By rraycheva | February 26, 2019

Краен срок: 1 юни 2019 г.

Конкурсът има за цел да проследи творческите заложби на учениците от страната в изкуството театър, популяризиране на дейността на школите по актьорско майсторство и да поощри таланта на всички деца и ученици. Избор на най-добър актьор в различните възрастови групи.

Участниците са разделени на 8 възрастови групи, а конкурсът преминава през 4 кръга.

Награждават се всички ученици с поощрителни награди за участие, гранпри за най-добри артистични способности, специална награда във всяка възрастова група и други.

Организатор: Конфедерация на българските писатели

Приложен файл: Статут на конкурса

СТАТУТ НА НАЦ. КОНКУРС АЗ ИМАМ ДАРБА 2019

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс по актьорско майсторство „Аз имам дарба”- 2019, 13 юни 2019, Бургас

Comments are closed.