Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Доклад за България за 2019 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси

By rraycheva | February 28, 2019

pdf_icon   2019-european-semester-country-report-bulgaria_bg

На български език.

Европейски семестър за 2019 г.: oценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011

България е изправена пред предизвикателства по отношение на редица елементи от набора от социални показатели, определен в подкрепа на Европейския стълб на социалните права.

Като цяло България постигна известен напредък в изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за 2018 г.

Въпреки своите относително добри цялостни икономически резултати, България настига бавно останалата част от ЕС.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция, Икономическо развитие, Социални дейности | Comments Off on Доклад за България за 2019 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси

Comments are closed.