Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for May, 2019

« Previous Entries

Годишен доклад на АКФ „Антикорупционни институции: тенденции и практики“

Friday, May 31st, 2019

   doklad_BG_web Докладът оценява дейността на основните антикорупционни институции през 2018 г. – съдилища, прокуратура и новосъздадената Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Изведени са препоръки към отговорните институции.

Правата на човека в България през 2018 г.

Friday, May 31st, 2019

  bhc-report-2018 Доклад на Български хелзинкски комитет. Състоянието на правата на човека бележи цялостно влошаване през 2018 г. Документът отчита безпрецедентно нисък институционален капацитет за работа по подобряване състоянието на правата на човека, целенасочено развитие на политическия дискурс в националистическа и ксенофобска пропаганда, и липса на адекватен отпор от страна на съдебната власт на противоречащите […]

Дунав на поколенията, 31 май 2019, 16 часа, конферентната зала на Художествена галерия – Силистра

Tuesday, May 28th, 2019

   прес съобщение Силистра На 31 май от 16 часа в конферентната зала на Художествена галерия – Силистра ще се състои музикално-информационно събитие под надслов „Дунав на поколенията“. Организаторът СНЦ „Паралел – Силистра“, в партньорство с младите артисти от Центъра за музика и изкуства „Мегатон“, ще представи успешни модели за опазване и валоризиране на културно-историческото […]

Номинации за Национални награди Евлогий и Христо Георгиеви 2019

Tuesday, May 28th, 2019

   Pokana_za_nominacii_2019    ФОРМУЛЯР ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЛАУРЕАТИ ЗА НАГРАДИТЕ Краен срок: 15 юли 2019 г. Ще бъдат връчени три награди: „Награда Евлогий и Христо Георгиеви за образование“ се връчва на български граждани, които със своята дейност допринасят за развитие на българското образование във всички негови форми. „Награда Евлогий и Христо Георгиеви за дарителство“ се […]

Обществените консултации – инструмент за модерни и отворени политики

Saturday, May 25th, 2019

    Ръководство_Наредба за обществени консултации СО Настоящото ръководство съдържа практическите насоки за ефективното прилагане на Наредбата за провеждането на обществени консултации на територията на Столична община, в сила от 15.09.2017 г. Ръководството е създадено в рамките на проект „В диалог с гражданите – обществените консултации като част от отвореното управление на София“, изпълнява нот Български център […]

Наръчник за гражданско участие 2019

Friday, May 24th, 2019

   Guide_Civic participation2019 Във връзка с усилията на администрацията на Министерския съвет за повишаване информираността на обществото за начините за участие в процесите по обществени консултации и други форми на взаимодействие и повишаване качеството на консултативния процес e подготвен „Наръчник за гражданско участие“. Основна цел на този Наръчник е да ориентира и подпомогне гражданите и […]

Индекс за медийна грамотност 2018: Търси се здрав разум

Friday, May 24th, 2019

   MediaLiteracyIndex-2018_BG Страните от Северозападна Европа имат най-голям потенциал да устояват на ефектите от фалшивите новини поради високото качество на образованието, наличието на свободни медии и високото доверие между хората в тези държави. На другия полюс са Балканските страни, които се оказват най-уязвими към негативното влияние на фалшивите новини и феномена „пост-истина“, а сред основните […]

Public Attitudes To Hate Speech In Bulgaria in 2018

Friday, May 24th, 2019

   2018-Hate-speech-ENG Hate speech is a widespread phenomenon in the Bulgarian political and media landscape. In 2018, about half of the respondents in a nationally representative public opinion survey (51%) reported they had heard public statements expressing disapproval, hatred or aggression towards ethnic, religious or sexual minority groups in the last 12 months. This was […]

Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2018 г.

Friday, May 24th, 2019

   2018-Hate-speech-BG С цел да установи степента на разпространение на речта на омразата в българското публично говорене, през 2013 г. Институт Отворено общество – София разработи специална методология и периодично провежда национално представителни социологически изследвания по темата. Данните от изследванията позволяват да бъдат осветени различни аспекти на публичната употреба на речта на омразата, основните канали […]

Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 г., проект

Friday, May 24th, 2019

   DRAFT_REPORT_Equality_2018 Проектът на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г.  отразява развитието на политиката в областта на равнопоставеността между жените и мъжете в Република България. Държавната политика в областта на равнопоставеността на жените и мъжете и недискриминацията по признак „пол” е хоризонтална и обединява действията на изпълнителната власт на всички нива. […]

« Previous Entries