Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for May 31st, 2019

Годишен доклад на АКФ „Антикорупционни институции: тенденции и практики“

Friday, May 31st, 2019

   doklad_BG_web Докладът оценява дейността на основните антикорупционни институции през 2018 г. – съдилища, прокуратура и новосъздадената Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Изведени са препоръки към отговорните институции.

Правата на човека в България през 2018 г.

Friday, May 31st, 2019

  bhc-report-2018 Доклад на Български хелзинкски комитет. Състоянието на правата на човека бележи цялостно влошаване през 2018 г. Документът отчита безпрецедентно нисък институционален капацитет за работа по подобряване състоянието на правата на човека, целенасочено развитие на политическия дискурс в националистическа и ксенофобска пропаганда, и липса на адекватен отпор от страна на съдебната власт на противоречащите […]