Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи

By rraycheva | May 9, 2019

pdf_icon  RfC_project_final_report_2018

Проект “Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи” беше реализиран в периода октомври 2017 година – декември 2018 година от Фондация Reach for Change България в партньорство с Reach for Change Швеция. Той беше финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Благодарение на проекта Фондация Reach for Change България успя да надгради съществуващатата си методология за подкрепа на социални предприемачи и да трансферира в България три иновативни практики: за управление на социалното въздействие (социалния ефект), за разрастване на организацията и на социалното ѝ въздействие; за постигане на системна промяна.

Заложените три социални иновации бяха проучени и адаптирани за българския контекст чрез: проучване на методи за подкрепа на социални предприемачи на европейско ниво, проучване и анализ на методологията на Reach for Change Швеция, проучване на организационния капацитет на 9 организации от целевата група. Беше организирана и учебна визита на екипа на фондацията и на 10 социални български предприемачи в Стокхолм, където те преминаха през три семинара и обмениха опит с шведски социални предприемачи. Направено беше пилотно издание на социалните иновации в България чрез индивидуални консултации. При трансфера на иновативните практики бяха проведени индивидуални консултации и 4 двудневни семинара, обхващащи над 30 социални предприемачи. В допълнение участниците в семинарите получиха достъп и до следните инструменти: за ефективно решение (Effective Solution Toolkit), за разрастване (Scaling Toolkit) и за системна промяна (System Change Toolkit). Резултатите по проекта и иновативните практики бяха разпространени чрез брошура и двудневната международна конференция “Партньорство за промяна”, която събра 40 гост лектори от сферата на бизнеса, институциите и неправителствения сектор от 9 европейски държави.

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Младежки инициативи, Социални дейности | Comments Off on Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи

Comments are closed.