Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2018 г.

By rraycheva | May 24, 2019

pdf_icon   2018-Hate-speech-BG

С цел да установи степента на разпространение на речта на омразата в българското публично говорене, през 2013 г. Институт Отворено общество – София разработи специална методология и периодично провежда национално представителни социологически изследвания по темата. Данните от изследванията позволяват да бъдат осветени различни аспекти на публичната употреба на речта на омразата, основните канали за нейното разпространение, обществените групи, които са най-силно засегнати от нея, и обществените нагласи спрямо мерките, които се предприемат за ограничаване на това явление.

Този текст съдържа резултатите от национално представително проучване на общественото мнение, проведено през 2018 г., както и сравними резултати от три изследвания преди това, проведени съответно през 2013, 2014 и 2016 г.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2018 г.

Comments are closed.