Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Обществените консултации – инструмент за модерни и отворени политики

By rraycheva | May 25, 2019

pdf_icon    Ръководство_Наредба за обществени консултации СО

Настоящото ръководство съдържа практическите насоки за ефективното прилагане на Наредбата за провеждането на обществени консултации на територията на Столична община, в сила от 15.09.2017 г.

Ръководството е създадено в рамките на проект „В диалог с гражданите – обществените консултации като част от отвореното управление на София“, изпълнява нот Български център за нестопанско право с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2018 г. Проектът цели да се подобри взаимодействието между структурите на гражданското общество и органите на местна власт, като се повишат знанията и уменията на участниците в един от инструментите за това – обществените консултации.

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление | Comments Off on Обществените консултации – инструмент за модерни и отворени политики

Comments are closed.