Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Дунав на поколенията, 31 май 2019, 16 часа, конферентната зала на Художествена галерия – Силистра

By rraycheva | May 28, 2019

pdf_icon   прес съобщение Силистра

На 31 май от 16 часа в конферентната зала на Художествена галерия – Силистра ще се състои музикално-информационно събитие под надслов „Дунав на поколенията“. Организаторът СНЦ „Паралел – Силистра“, в партньорство с младите артисти от Центъра за музика и изкуства „Мегатон“, ще представи успешни модели за опазване и валоризиране на културно-историческото наследство в Дунавския регион.

Събитието “Дунав на поколенията”, финансирано по проект „МЕМОФИШ. Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската цивилизация“, цели да насърчи участниците да споделят своите препоръки към регионалната власт за по-добро управление на това богатство. Предстои провеждането на още 2 подобни прояви, така че да бъдат обхванати общо 150 души от българо-румънския регион по Дунав. Събраните и анализирани предложения ще бъдат публикувани и представени на съответните институции в България и Румъния през октомври-ноември 2019.

Успешните 9 модела, които ще бъдат дискутирани по време на проявата “Дунав на поколенията” са малка част от реализираните проекти в Дунавския регион. Всички те са подробно описани в разработения документ “КУЛТУРАТА ИМА ЗНАЧЕНИЕ!”, който представя Европейската политика за съхраняване и опазване на културно-историческото наследство в региона на река Дунав (2010 – 2020) – територия, която е една пета от ЕС и където живеят повече от 100 млн. души. Докладът е част от проект „МЕМОФИШ. Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската цивилизация“, финансиран по Програмата ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014 –2020 г. и е разработен от ФРМС Консулт ЕООД в качеството му на подизпълнител.

sil

Topics: Новини | Comments Off on Дунав на поколенията, 31 май 2019, 16 часа, конферентната зала на Художествена галерия – Силистра

Comments are closed.