Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Годишен доклад на АКФ „Антикорупционни институции: тенденции и практики“

By rraycheva | May 31, 2019

pdf_icon   doklad_BG_web

Докладът оценява дейността на основните антикорупционни институции през 2018 г. – съдилища, прокуратура и новосъздадената Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Изведени са препоръки към отговорните институции.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Годишен доклад на АКФ „Антикорупционни институции: тенденции и практики“

Comments are closed.