Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Правата на човека в България през 2018 г.

By rraycheva | May 31, 2019

pdf_icon  bhc-report-2018

Доклад на Български хелзинкски комитет.

Състоянието на правата на човека бележи цялостно влошаване през 2018 г.

Документът отчита безпрецедентно нисък институционален капацитет за работа по подобряване състоянието на правата на човека, целенасочено развитие на политическия дискурс в националистическа и ксенофобска пропаганда, и липса на адекватен отпор от страна на съдебната власт на противоречащите на принципите на правовата държава действия от страна на институции, организации и отделни личности. Това е логично развитие на тенденцията, формирана през предходните две години с включването на националистически формации в управлението на страната и цялостен завой в посока отричане на базисни човешки права от представителите на водещите политически формации.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Правата на човека в България през 2018 г.

Comments are closed.