Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието 2018 (Аграрен доклад 2018)

By rraycheva | June 27, 2019

pdf_icon   agraren_doklad_2018_bg

Издание на МЗХГ.

Topics: Библиотека, Икономическо развитие | Comments Off on Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието 2018 (Аграрен доклад 2018)

Comments are closed.