Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Литературен конкурс за учители на тема ,,Душата ми – врата без ключ…”

By rraycheva | November 15, 2019

Срок за представяне на творбите: 20 декември 2019 г.

Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов” – Сливен по случай 18 януари 2020 г. –  85 години от рождението на Дамян Дамянов и във връзка с патронния празник на гимназията обявява Литературен конкурс за учители на тема ,,Душата ми – врата без ключ…”.

В конкурса могат да участват учители  творци.

Жанровете могат да бъдат стихотворение, разказ, есе, фрагмент, импресия.

Творбите за конкурса могат да бъдат до 3 (три) с обем до 2 (две) стандартни машинописни страници, всяка с обозначени на тях трите имена, адрес,  телефон за връзка или електронен адрес. Те могат да бъдат изпратени на хартиен носител или на електронния адрес на училището: [email protected]

Приложени файлове:

obiava-za-konkurs-new

obiava-za-konkurs-new

Topics: Новини | Comments Off on Литературен конкурс за учители на тема ,,Душата ми – врата без ключ…”

Comments are closed.