Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for October, 2019

« Previous Entries

Ресурс за студентски дебати по теми, свързани с миграцията и интеграцията на граждани на трети страни

Wednesday, October 30th, 2019

   Generating_Awareness_and_Discussion_About_Asylum_and_Migration Асоциация за развитие на София разработи нов ресурс за студентски дебати по теми, свързани с миграцията и интеграцията на граждани на трети страни в рамката на проект ИНТЕГРА. Той съдържа план за дебат, предложени дейности и връзки към ресурси, които ще помогнат на учителите да включат учениците в дискусия. По-конкретно, ресурсът цели да […]

Добри практики за работа срещу насилие, базирано на пола – GUIDE

Wednesday, October 30th, 2019

   Best_practices_GUIDE_2019 GUIDE обединява специалисти от Латвия, Испания, Италия, България и Грузия и улеснява размяната на вече съществуващи и тествани с времето знания и практически умения за борба и превенция на насилие. На английски език. Проектът GUIDE: Outlining Successful Strategies Against Gender-Based Violence (Nr. 2019-1-LV02-KA105-002494) е финансиран от програма Erasmus+ и Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. […]

Подкрепа за устойчивостта на гражданското общество: Уроци от пет съвместни фонда в Източна Европа, проучване

Tuesday, October 22nd, 2019

  Пълен текст на доклада: Sustaining-Civil-Society-Lessons-from-5-Pooled-Funds-2019   Резюме на доклада: Executive_Summary_2019 След 1990 г. американски и европейски фондации и правителствени агенции инвестираха в серия от партньорства и тръстове за подкрепа на гражданското общество в Централна и Източна Европа, Прибалтика, Балканите и Черноморските региони. Анализът на дългосрочното въздействие на тези инвестиции е от решаващо значение, особено […]

Трети национален конкурс за авторска приказка 2020

Wednesday, October 16th, 2019

Краен срок: 25 април 2020 г. Темата на конкурса е „Гневът на морето и неговите пазители“. Конкурсът е отворен за всички желаещи автори без ограничение на възрастта, стига да са навършили 18 години. Всеки автор може да участва с ЕДНА творба до 4 страници А4, размер на шрифта 12, в белетристична литературната форма. Организатори: Община […]

Доклад за България от Обзор на Европейската комисия 2019: Мониторинг на образованието и обучението

Saturday, October 12th, 2019

   et-monitor-report-2019-bulgaria_bg Делът на преждевременно напусналите образованието ученици и млади хора намалява спрямо 2009 г. (от 14,7% на 12,7%), но все още е над средните за Европейския съюз стойности (10,6%). Не всички деца (84% от всички) получават образование и грижи в ранна възраст. Близо половината 15-годишни български ученици имат слаби резултати по четивна грамотност (41,5%) […]

Икономика на „Възродителния процес“, Румен Аврамов

Saturday, October 12th, 2019

   Avramov-vuzroditelen-provess-book-final „Възродителният процес” (1984-1989 г.) е оставил дълбок коловоз в българската колективна памет. Волно или неволно, обществото се връща към него по различни поводи, за да установи всеки път колко разнопосочни са реалиите на този непознат по замаха си епизод на зловещо социално инженерство. Асимилационната кампания срещу турското малцинство в страната и крахът на […]

The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation

Tuesday, October 8th, 2019

  cybertroopreport_2019 Употребата на социалните медии с цел манипулиране на общественото мнение е сериозен проблем в цял свят, показва научен доклад на Интернет института Оксфорд. Докладът „The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation“ разглежда използването на различни видове алгоритми, софтуер за автоматизация и големи данни за формиране на общественото мнение. […]

Наръчник за неформални методики по работа за равенство на половете

Tuesday, October 8th, 2019

   svobodni_2019 Наръчникът „Свободни да бъдем себе си” съдържа пояснения на различни термини, когато се работи по темата за развенство на половете. Основна роля е отредена на създаването на защитено пространство, при организиране на събития, обучения, семинари и работа с доброволци. Тъй като в работата на НПО сектора се залага на неформалните методики на обучение, […]

Изследвания на добри практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за гражданско участие

Tuesday, October 8th, 2019

Публикацията съдържа изследвания на добри практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за гражданско участие. Поставен е акцент върху начините на провеждане на обществени консултации, провеждане на дигитални обществени консултации и провеждане на съвместни инициативи между институции и НПО за формулиране и мониторинг на политики. В публикацията е представено проучване на практики в […]

Правила, процедури и критерии за определяне на представители на граждански организации в консултативни органи

Tuesday, October 8th, 2019

   02. Rules_Civil_expertise_engagement_16.09.2019_SAR    02. Rules_Civil_expertise_engagement_16.09.2019_SAR Правила, процедури и критерии за определяне на представители на граждански организации в консултативни органи са приети от Съвета за административната реформа на заседание на 16 септември 2019 г. Документът има за цел да постави стабилна основа и унифициран подход в практиките на администрацията за привличане на гражданска експертиза в консултативните органи […]

« Previous Entries