Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Ученически литературен конкурс на тема ,,В сърцето си да нося обич, а във очите – небеса!”

By rraycheva | November 15, 2019

Срок за представяне на творбите: 20 декември 2019 г.

Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов” – Сливен по случай 18 януари 2020 г. –  85 години от рождението на Дамян Дамянов и във връзка с патронния празник на гимназията обявява Ученически литературен конкурс на тема ,,В сърцето си да нося обич, а във очите – небеса!”.

В конкурса имат право да участват ученици от ІV до ХІІ клас. Жанровете за отделните възрастови групи:

1) Първа възрастова група (ІV, V, VІ клас) – приказка, стихотворение, разказ;

2) Втора възрастова група (VІІ, VІІІ, ІХ клас) – приказка, стихотворение, разказ, есе;

3) Трета възрастова група (Х, ХІ, ХІІ клас) – стихотворение, разказ, есе.

Участниците могат да представят до три творби с обем до 2 (две) стандартни машинописни страници, всяка с обозначени на тях  трите  имена, класа, училището и  телефон. Те могат да бъдат изпратени на хартиен носител или на електронния адрес на училището: [email protected]

Приложени файлове:

obiava-za-konkurs-new

obiava-za-konkurs-new

Topics: Новини | Comments Off on Ученически литературен конкурс на тема ,,В сърцето си да нося обич, а във очите – небеса!”

Comments are closed.