Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Каталог на Местните инициативни групи в България 2014 – 2020 г.

By rraycheva | November 19, 2019

pdf_icon   KatalogMIG_BG

Издание от 2019 г., на български и английски език

Topics: Библиотека, Евроинтеграция | Comments Off on Каталог на Местните инициативни групи в България 2014 – 2020 г.

Comments are closed.