Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Брошура “Истории на успеха в периода 2017 – 2019 г. по Приоритетни области 4 и 5 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион”

By rraycheva | November 20, 2019

pdf_icon   Success_Stories_2017-2019

Изданието съдържа резултатите от 16 проекта в сферата на качеството на водите и рисковете в околната среда.

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Околна среда | Comments Off on Брошура “Истории на успеха в периода 2017 – 2019 г. по Приоритетни области 4 и 5 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион”

Comments are closed.