Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Проблеми на предучилищното и училищното образование в България и възможности за ограничаване на тяхното негативно въздействие, доклад, 2019

By rraycheva | November 25, 2019

pdf_icon  Problems_of_pre-school_and_school_education

Проблемите на образователната система на България не са напълно идентифицирани и задълбочено анализирани и негативните последици от това се задълбочават. Повечето от тези проблеми, предизвикани от външни фактори на средата и/или от вътрешни за образователната система фактори, създават пречки пред постигането на ефективност на училищното образование. Те се решават бавно въпреки усилията за подобряване на условията за функциониране на системата.

Негативните последици от дълго натрупваните и нерешавани проблеми се изразяват главно в незадоволителните резултати от функционирането на формалната образователна система, чието основно предназначение е да организира и да осигурява равен достъп до качествено образование на децата и младите хора от предучилищното до висшето образование. Ниско е нивото не само на функционалната грамотност на учениците, но и на базовата грамотност сред една част от учещите и сред населението.

Издание на Института за изследвания в образованието – независим изследователски център с мисия да подпомага развитието на модерна образователна система.

Topics: Библиотека, Образование/Култура | Comments Off on Проблеми на предучилищното и училищното образование в България и възможности за ограничаване на тяхното негативно въздействие, доклад, 2019

Comments are closed.