Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for April 12th, 2016

Кърджали, Видин, Варна и Хасково – най-непочтени

Tuesday, April 12th, 2016

В българските общини липсват устойчиви антикорупционни практики Кърджали, Видин, Варна и Хасково са в дъното на класацията според индекса на местната система за почтеност. Това оповестиха от “Прозрачност без граници”, които представиха проучванията си, свързани с този индекс. Чрез него се оформя сравнителна картина на антикорупционния капацитет, роля и значение на общински съвет, кмет, общинска […]