Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for May, 2016

« Previous Entries

Социалното предприемачество като възможност за обезкуражените млади хора? – Анализ на Уницеф

Tuesday, May 31st, 2016

Анализ на средата за развитие на социално предприемачество в подкрепа на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават в областите Шумен, Сливен, Монтана    UNICEF_analysis_final

Четири въпроса за оздравяването на общини

Monday, May 30th, 2016

Автор: Петър Ганев / 27.05.2016 Механизмът за финансово оздравяване на общините вече е приет окончателно от парламента. В началото на годината вече коментирахме някои от недъзите на тази идея (в статията “Оздравяване на общини“), които в общи линии останаха в сила и в крайния вариант на законопроекта. За да онагледим по-ясно какво беше прието, нека […]

Информационен справочник за българите в Бавария 2015

Thursday, May 26th, 2016

Издател и автор: инж. Нина Каменова Трето актуализирано издание, обем 190 страници. Съдържанието включва полезна информация и важни указания при търсене на работа, жилище и образование в Бавария. Списък с адреси на институции, организации и фирмен каталог за територията на Бавария.    BG_Spravochnik_Bavaria

Managing Art Projects with Societal Impact | MAPSI study book

Monday, May 23rd, 2016

Тhe MAPSI Study Book is published online. Managing Art Projects with Societal Impact is a free study book for students, stakeholders and researchers. It has been researched and published with the support of the European Commission Lifelong Learning project. The book is particularly called a ‘study book’, aiming not to give direct answers, but to […]

Ново издание с практики на ЕЗФРСР

Monday, May 23rd, 2016

Новото издание на ‪Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) представя проекти по темата “интелигентни и конкурентоспособни селски райони” и вече е на разположение в интернет:  http://bit.ly/1s49YCI Шестте теми за интелигентни и конкурентоспособни селски райони са: широколентов достъп в селските райони дигитален достъп до пазара модернизация на фермите развитие на пазарите диверсификация на селските […]

Corruption: Costs and Mitigating Strategies

Sunday, May 22nd, 2016

По данни на Международния валутен фонд (МВФ) в световен мащаб корупцията коства между 1,5 и 2 трилиона долара на година или 2% от световния брутен вътрешен продукт като корупционните практики се проявяват най-често в страните, които най-малко могат да си го позволят. Последният анализ на МВФ представя актуален поглед върху икономическата и социална цена на […]

Индекс на ромското включване: Измерване на напредъка в Десетилетието на ромското включване

Wednesday, May 18th, 2016

  roma-inclusion-index-2015-s От Александра Бояджиева, изследовател в Секретариата на Декадата на ромското включване. Данните, събрани от Секретариата на Декадата на ромското включване показват, че през периода от десет години е постигнат скромен напредък в намаляване на разликата между ромите и мнозинството от населението. Обобщавайки данните в страните, включили се в Декадата, в областта на образованието се […]

НАСЪРЧАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ – ПЪТНА КАРТА (2015 – 2020)

Wednesday, May 18th, 2016

   Plan_SE_fin Пътната карта е изработена от Български център за нестопанско право и Фондация Помощ за благотворителността. Целта й е да даде визия и стъпки за развитие на социалните предприятия в България. Пътната карта е изработена след консултации с представители на неправителствени организации, ангажирани в темата за развитие на социалното предприемачество (членовете на Форум Социални […]

Наръчник по европейско право в областта на защитата на данните (232 стр.)

Wednesday, May 18th, 2016

   fra-2014-handbook-data-protection-bg Наръчникът по европейско право в областта на защитата на данните е изготвен съвместно от Агенцията на Европейския съюз за основните права (АОП) и Съвета на Европа заедно със Секретариата на Европейския съд по правата на човека. Целта на този наръчник е да се повиши информираността и да се подобри познаването на правилата за […]

Доклад за проблемите на неправителствените организации при достъпа и работата с финансиране по Оперативните програми

Wednesday, May 18th, 2016

   analizngoopfinal1 Докладът на БЦНП изследва конкретните трудности пред НПО да участват като бенефициенти по оперативните програми и формулира конкретни препоръки, както към НПО, така и към институциите как трудностите да бъдат преодолени.

« Previous Entries