Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Кърджали, Видин, Варна и Хасково – най-непочтени

By rraycheva | April 12, 2016

В българските общини липсват устойчиви антикорупционни практики

Кърджали, Видин, Варна и Хасково са в дъното на класацията според индекса на местната система за почтеност. Това оповестиха от “Прозрачност без граници”, които представиха проучванията си, свързани с този индекс. Чрез него се оформя сравнителна картина на антикорупционния капацитет, роля и значение на общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция, бизнес, медии и гражданско общество в 27-те областни центрове в България.

Индексът на местната система за почтеност оценява рисковете и добрите практики, които дават възможност в рамките на една община да има по-сериозен корупционен натиск. Проучването е правено през 2014-2015 г.

Изследването показва, че в България не функционира системата срещу корупцията. В Кърджали например местната общност не познава общинските си избраници, което означава, че е разкъсана връзката между избиратели и изборни позиции. Не се публикуват отчети за изпълнението на бюджета, липсва отчетност при обществените поръчки.

От “Прозрачност без граници” са подготвили наръчник с добри практики и стандарти. Не малка част от тях са свързани с бюджетни разходи и инвестиции. Препоръчва се гражданите да участват активно в дейността на общинските съвети. “Прозрачност без граници” правят и серия майсторски класове за разследваща журналистика сред представители на местните медии.

Много често решения на общински съвети, особено онези, които засягат общинска собственост, се оказват незаконосъобразни. Единствено в Русе общината синхронизира предложенията си предварително с областната управа.

Само в една пета от общините съветниците активно са участвали при приемането на бюджета. Повече от 2/3 от общинските съвети изобщо не си правят труда да изискват отчет от кмета. Как се контролира използването на общинска собственост е енигма. Информация за това липсва в 2/3 от общините. Едва 1/3 от тях имат постоянен устойчив контакт с гражданите.

22 общински съвета не удовлетворяват стандарта за прозрачност. На сайтовете на общините в Кърджали и Благоегврад фигурират само трите имена на съветниците. Най-добре в това отношение е Бургас, където всеки един съветник е представен на официалния сайт на общината, с приоритетите си, с предложенията, които е внесъл, докладни записки, по които е взел отношение и т.н.

Само в 1/3 от общините гражданите са имали възможност да поставят питания. Липсва практика комисиите към общинските съвети да се отчитат за своята дейност, а именно там се решават проблемите. Етичен кодекс на общинския съветник има само в Перник.

Картината с кметските екипи е сходна. Само в 6 общини има устойчиво добри практики. Едва 5 общини поддържат регистър със сключените договори. Само 5 кметски екипа са завили антикорупционни политики, а 1/5 кметски екипи имат етичен кодекс.

Сред добрите практики, които посочват от “Прозрачност без граници” е създадения в Разград Клуб на общинския съветник, където бивши и настоящи съветници контакутват с гражданите. Експертите препоръчват такъв клуб да се създаде и в Кърджали, за да излязат съвенитиците от анонимност. В Габрово пък има платформа на обществените поръчки, която осигурява възможност за следене на случващото се по тях.

http://clubz.bg/38117-kyrdjali_vidin_varna_i_haskovo___naj_nepochteni

Topics: Новини | Comments Off on Кърджали, Видин, Варна и Хасково – най-непочтени

Comments are closed.