Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Ритъмът на морето 2016, 1 и 2 септември 2016 г.

By rraycheva | April 13, 2016

Община Поморие и Читалище “Просвета 1888”
Ви канят
на Фестивала на духовите оркестри и мажоретни състави
“Ритъмът на морето 2016”

Място на провеждане:
Читалище “Просвета 1888”гр. Поморие

Дата на провеждане: :
1 и 2 септември 2016 г.

Организотори:
Община Поморие и Читалище”Просвета 1888”

Цел:
Фестивалът има за цел да даде шанс за изява и да допринесе за повишаване на мотивацията, за конструктивна творческа дейност.

Форма на Фестивала:
Фестивалът няма конкурсен характер.

Кой може да участвува във Фестивала:
Мероприятието е отворено за всички читалища, ЦРД, ОДК, частни школи.училища, държавни, общински и частни духови оркестри.

Срок за подаване на заявките :
1 август 2016 г.

Заявките за нощувка и храна се подават в срок
до 1 август 2016 г.

РЕГЛАМЕНТ

Място на провеждане:
Читалище “Просвета 1888”гр. Поморие

Дата на провеждане: :
1 и 2 септември 2016 г.

Организотори:
Община Поморие и Читалище”Просвета 1888”

Цел:
Фестивалът има за цел да даде шанс за изява и да допринесе за повишаване на мотивацията, за конструктивна творческа дейност.

Форма на Фестивала:
Фестивалът няма конкурсен характер.

Кой може да участвува във Фестивала:
Мероприятието е отворено за всички читалища, ЦРД, ОДК, частни школи.училища, държавни, общински и частни духови оркестри.

1. Читалище “Просвета 1888” запазва право за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплаща права
и обезщетения.

2. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнители на сцената.

3. Разходите по пребиваване на колективите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.

4. Разходите за наградния фонд, техническото и сценичното обезпечаване се поемат от организаторите.

5. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието.

6. Участниците отговарят за своите костюми, реквизит и лични вещи.

7. Музиката за всяко танцово изпълнение да бъде на отделно CD (на едно СD да има само един запис!)

8. Духовите оркестри, придружаващи мажоретните състави могат да участват със самостоятелно изпълнение в рамките до 15 мин.

Размери на танцовата площадка :
10/10 кв.м

Срок за подаване на заявките :
1 август 2016 г.

Награден фонд на Фестивала:

• Статуетки
• Грамоти за всички участници;
• Награди от Община Поморие.

Времетраене:
– До 15 минути за всеки състав.

.
В А Ж Н О:
Заявките за нощувка и храна се подават в срок
до 1 август 2016 г.

Адрес за подаване на заявките:
Читалище “Просвета 1888”
ул. “Княз Борис І” №51
гр. Поморие 8200

E-mail: [email protected]

Уважаеми колеги,
ако имате въпроси обаждайте се на 359596/2 23 16,

GSM 359877 33 57 49, GSM 359888 95.

ПРОГРАМА

I-ви ден
18.00 ч. Парад на всички участници.
19.00 ч. Откриване и начало на фестивала.

II-ри ден
18.00 ч. Парад на всички участници.
19.00 ч. Фестивална програма.
Награждаване.

Очакваме Ви !__

Topics: Новини | Comments Off on Ритъмът на морето 2016, 1 и 2 септември 2016 г.

Comments are closed.