Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

ЯВОРОВИ ДНИ – ПОМОРИЕ, 14-16 юли 2016

By rraycheva | April 13, 2016

От 14 до 16 юли 2016 год. в гр.Поморие ще се проведат Националните поетични празници “Яворови дни”.

Национален рецитал-конкурс по творби на Яворов (за любители)

Община Поморие и Читалище “Просвета 1888” – Поморие организират в рамките на “Яворови дни” – 2016 Национален рецитал-конкурс по творби на Яворов (за любители).
Подборният етап на конкурса ще се проведе на 16 юли (събота) от 10.00 часа в Читалище “Просвета 1888”.
Заключителният етап на конкурса ще се проведе на 16 юли (събота) от 20.00 часа.

Очакваме Вашата заявка за участие на адрес:
8200 – Поморие
ул. “Княз Борис І” № 51
Читалище “Просвета 1888”
(за рецитал-конкурса)
или на тел.: 0596 2 23 16; GSM 0893 332 199
E-mail: [email protected]

В заявката посочете:
– трите имена на участниците
– възраст
– заглавие на избраното изпълнение
– времетраене на изпълнението
Разноските по пребиваването са за сметка на участниците или на ведомството, което ги изпраща.

___________________________________________________________________________________________

СТАТУТ
на Националния рецитал-конкурс по творби на Яворов
(за любители)

1. Националният рецитал-конкурс по творби на Яворов се провежда ежегодно в рамките на поетичните празници “Яворови дни” в гр. Поморие през месец юли.
2. В него могат да участват любители и изпълнители на художествено слово от всички възрасти.
3. Допускат се до участие само изпълнения по творби на Яворов (поезия, проза, драматургия).
4. Времетраене на изпълненията:
– индивидуални – до 5 мин.
– групови – до 10 мин.
5. Наградният фонд на конкурса е подсигурен от Община Поморие, Фондация “25 века Поморие” и Фондация “Яворов” – Чирпан.
За индивидуални изпълнения:
І награда
ІІ награда
ІІІ награда
За групови рецитали:
І награда
ІІ награда
ІІІ награда
Награда на Фондация “25 века Поморие”
Награда на Фондация “Яворов” гр. Чирпан

___________________________________________________________________________________________

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ
“От заник слънце озарени // алеят морски ширини”
ЯВОРОВИ ДНИ – 2016, от 14 до 16 юли

Творбите (до 10 стихотворения) в 3 екземпляра изпращайте на адрес:
8200 – Поморие
ул. “Княз Борис І” № 51
(конкурс за поезия)

Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик , малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка .
Краен срок – 30 юни 2016 год.
(валидно е пощенското клеймо на плика)
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 16 юли 2016 год.

Topics: Новини | Comments Off on ЯВОРОВИ ДНИ – ПОМОРИЕ, 14-16 юли 2016

Comments are closed.