Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for April 4th, 2017

Фестивал „Песни России”, Ямбол, 27 май 2017

Tuesday, April 4th, 2017

Краен срок за получаване на конкурсните творбите и заявките за участие:  19 май 2017 г. Ученическият фестивал „Песни России” – 2017 включва в себе си два конкурса: 1. Конкурс за рисунка и за литературно произведение (разказ, есе, съчинение,  стихотворение) на тема „Да здравствует Фестиваль!” („Да живее Фестивалът!”) – деца и младежи в три възрастови групи, […]