Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Насърчаване на политики за преодоляване на териториалната изолация на ромите януари 2016 – август 2017

By rraycheva | April 7, 2017

Тази публикация е изготвена в рамките на проект “Насърчаване на политики за преодоляване на териториалната изолация на ромите”, реализиран с финансовата подкрепа на програма “Права, Равенство и Гражданство” на Европейския съюз.

pdf_icon   Research-report-Bulgaria

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление, Евроинтеграция, Икономическо развитие, Социални дейности | Comments Off on Насърчаване на политики за преодоляване на териториалната изолация на ромите януари 2016 – август 2017

Comments are closed.